Dwie działki na Osiedlu Pallotyńskim wykazane do sprzedaży!

wtorek, 16.5.2023 15:32 265 1

Burmistrz Ząbkowic Śląskich wydał zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, określony jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- działka 23/35, AM-5, obręb Centrum o pow. 0,1095 ha;

- działka 23/36, AM-5, obręb Centrum o pow. 0,1106 ha.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 25; tel. 74 8 165 326, a także dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego: https://bip.zabkowiceslaskie.pl/zarzadzenie/7700/zarzadzenie-nr-123-2023- Otwórz na nowej karcie

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Jarek wtorek, 16.05.2023 21:51
Mam będzie zainteresowany, jeżeli sprzedaję to Kk