Dotacje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla pięciu obiektów z powiatu

czwartek, 23.3.2023 13:49 4046 3

Dotacje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeznaczone na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkach w roku 2023, zostały rozdzielone. Wsparcie finansowe powędruję do pięciu zabytków z powiatu ząbkowickiego.  

- Budżet na ten cel wyniósł w tym roku 1 760 000 zł. Łączna, wnioskowana kwota dotacji w 194 wnioskach to ok. 51 mln. zł. (51 140 479,33 zł). Rozdział środków tak niskiej wysokości dla najbardziej potrzebujących zabytków Dolnego Śląska jest nie lada problemem – ogromnym wysiłkiem Komisji Dotacyjnej. Staramy nie pominąć obiektów najbardziej potrzebujących, czyli tych, w których przypadku nie podjęcie prac spowoduje pogorszenie ich stanu zachowania w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych. Pamiętać trzeba, że jest to wybór dla zabytków-wybrańców spośród najliczniejszego wojewódzkiego zasobu w kraju, obejmującego zbiór ponad 8 500 zabytków nieruchomych, ponad 40 000 zabytków ruchomych i ponad 1 500 zabytków archeologicznych. W tej sytuacji, pomimo wszelkich starań, nie udało się wesprzeć wszystkich obiektów, które pozostają w stanie zagrożenia - przyczyną jest niska kwota środków na dotacje. Na liście wybranych obiektów znajdują się obiekty nieużytkowane, przejęte i zagospodarowywane na cele użytkowe oraz takie, które giną i podjęto inicjatywy ich ratowania, a dotacja DWKZ jest na razie jedynym wsparciem publicznym tych zamierzeń - tłumaczy swoją decyzję Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W powiecie ząbkowickim dotacje otrzymały:

  • Bobolice: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej – Remont dachu kościoła filialnego pw. MB Bolesnej – 80 000 zł

  • Ciepłowody: Jarosław Robert Kudelski – Naprawa i wzmocnienie konstrukcji wieży zamku – 70 000 zł

  • Doboszowice: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach – Remont hełmu wieży kościoła parafialnego – 100 000 zł

  • Kamieniec Ząbkowicki: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim – Konserwacja ołtarza pw. Serca Marii z kościoła parafialnego – 50 000 zł

  • Srebrna Góra: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. – Remont bramy dolnej fosbrei w forcie Wysoka Skała – 80 000 zł

 

 W galerii zdjęcia: 

Bobolice, zadanie związane z remontem dachu kościoła filialnego pw. MB Bolesnej

Ciepłowody, zadanie związane z naprawą i wzmocnieniem konstrukcji wieży zamku

Doboszowice, zadanie związane z remontem iglicy wieży kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja

Srebrna Góra, zadanie związane z remontem bramy dolnej fosbrei w forcie Wysoka Skała w budynku Twierdzy

 

źródło: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Śmiechu warte piątek, 24.03.2023 11:35
Śmiechu warte. PIS kradnie miliardy a tu na ratowanie zabytków...
Ola czwartek, 23.03.2023 14:58
Chwała tym którzy chcą te zabytki ratować od ruiny. ...
czwartek, 23.03.2023 14:13
"Na liście wybranych obiektów znajdują się obiekty nieużytkowane, przejęte i...