Dolnośląscy terytorialsi szkolą się w Kłodzku, a przysięgę złożą w Świdnicy

wtorek, 22.11.2022 10:24 170 0

 Wyposażenie dostali we Wrocławiu, szkolą się w Kłodzku, a przysięgę złożą w Świdnicy. Następnie prawie setka nowych żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie w gotowości do niesienia pomocy naszemu regionowi. 

Wcześnie rano była rejestracja, a zaraz potem dostali umundurowanie, broń i całe niezbędne wyposażenie – w ten sposób grupa kilkudziesięciu Dolnoślązaków zaczęła swoją służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

– Po dopełnieniu wszelkich formalności ochotnicy wyruszyli na poligon do Kłodzka. Tam przejdą szkolenie podstawowe, czyli tak zwaną „szesnastkę” – mówi ppłk Andrzej Brzozowski, dowódca zgrupowania poligonowego.

Wśród ochotników są przedstawiciele zróżnicowanych profesji, grup społecznych, zarówno kobiety jak i mężczyźni.  Wśród nich jest m.in. ochotnik, który postanowił rozpocząć szkolenie podstawowe po raz drugi. Poprzednim razem musiał zrezygnować z przyczyn rodzinnych. – Tym razem powinno mu się udać – uśmiecha się ppłk Brzozowski. Upór w dążeniu do celu i nie poddawanie się przeciwnościom losu to pozytywne cechy dobrego żołnierza – dodaje.

W najbliższą niedzielę do tej grupy dołączą uczestnicy tzw. „ósemki”, czyli szkolenia uzupełniającego dla powołanych, którzy już kiedyś służyli w Wojsku Polskim. Szkolenia podstawowe i wyrównawcze przeprowadzone zostaną na obiektach wojskowych w Kłodzku i jego okolicach. Zakończy je uroczysta przysięga, zaplanowana 3 grudnia na Rynku w Świdnicy. 

Jeśli jesteś zainteresowany służbą w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
złóż wniosek o powołanie do WOT  w WCR właściwym dla Twojego miejsca zameldowania osobiście lub pocztą. Wniosek możesz też wypełnić  na miejscu w WCR. Do wniosku dołącz:

  • kserokopię dowodu osobistego;
  • kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;

Dołącz inne dokumenty, które mogą być przydatne, na przykład:

  • jeśli jesteś członkiem organizacji proobronnej – dołącz pisemne referencje członka;
  • jeśli ukończyłeś klasę mundurową – dołącz świadectwo;
  • dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje: np.: certyfikaty językowe, ukończone kursy, szkolenia i uzyskane specjalizacje zawodowe. 

Dołącz do nas! To łatwiejsze niż myślisz! 

Mamy świadomość, że przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej pojawia się wiele pytań, wątpliwości, dylematów, dlatego zdecydowaliśmy o utworzeniu Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego na terenie naszego województwa. Mając na uwadze lokalny charakter terytorialnej służby wojskowej rekruterami w Mobilnych Zespołach Rekrutacyjnych są żołnierze OT, znający teren, ludzi, sytuację społeczną oraz kulturę rejonu z którego pochodzą i w którym będą wsparciem dla innych – chcących wstąpić do WOT.

Skontaktuj się z rekruterem w swoim powiecie    https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)