Dokumentacja na drogę w Witostowicach zlecona

środa, 15.6.2022 12:32 600 0

Prawie 3 km obejmie dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 3184D w Witostowicach, która wykonywana jest na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Porozumienie w tej sprawie zawarł Burmistrz Ziębic z Zarządem Powiatu. Oba samorządy finansują dokumentację po 50 proc. Wartość zamówienia po przetargu wynosi 113.529 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w dwóch częściach: cz. 1 - miejscowość Witostowice od tablicy z nazwą miejscowości do tablicy zamykającej miejscowość (km 2+073 - 4+133) i cz. 2 - od końca miejscowości w stronę Gminy Przeworno do granicy powiatu ząbkowickiego.

W tej chwili między Gminą a Zarządem Powiatu uzgadniane są szczegóły porozumienia na kolejną dokumentację i odcinek drogi powiatowej podobnej długości ze Starczówka do miejscowości Głęboka.

 

UM Ziębice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)