Dokumentacja kompleksu sportowego, remonty świetlic, sprzęt dla strażaków i budowa chodnika - Fundusz Sołecki gminy Bardo 2021

piątek, 22.1.2021 08:44 1231 2

Podczas sesji 21 stycznia radni Rady Miejskiej w Bardzie przyjęli budżet na 2021 rok. Wśród wydatków zapisano ponad 200 000 zł na wydatki Funduszu Sołeckiego. Na co zostanie przeznaczony w twojej gminie? Sprawdź!

fot.pixabay

 

W 2021 roku gmina Bardo na wydatki Funduszu Sołeckiego przeznaczy 201 247, 50 zł. Środki zostaną zagospodarowane na potrzeby dziewięciu miejscowości. 

BRZEŹNICA - 33 742,63 zł

 • rozbudowa budynku OSP - 6000 zł

 • organizacja imprez sołeckich i integracja - 5 242,63 zł

 • doposażenie świetlicy wiejskiej - 2 500 zł

 •  kompleks boiskowo-sportowy (dokumentacja) - 20 000 zł


DĘBOWINA 14 320,48 zł

 • utwardzenie poboczy - 4 320,48 zł

 • konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka - 800 zł

 • organizacja imprez sołeckich - 4 500 zł

 • boisko piłki nożnej - 4 700 zł


DZBANÓW 18 392,87 zł

 • zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej - 400 zł

 • organizacja imprez sołeckich - 5 392,87 zł

 • zakup materiałów do remontu świetlicy - 4 000 zł

 • wykonanie remontu świetlicy - 3 000 zł

 • zakup materiałów do budowy płyty na boisku i wykonanie budowy - 5 000 zł

 • koszenie boiska - 600 zł


GROCHOWA 21 793,98 zł

 • utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych - 3 500 zł

 • imprezy integracyjne, zabawa dla dzieci - 2 000 zł

 • dożynki wiejskie oraz festyn z okazji 800-lecia lokacji wioski - 3 000 zł

 • wyjazdy integracyjne mieszkańców sołectwa - 4 000 zł

 • doposażenie świetlicy - 4 793,98 zł

 • zakup materiałów do renowacji ławostołów drewnianych - 500 zł

 • zakup monitoringu dowizyjnego do montażu w obrębie świetlicy wiejskiej - 3 000 zł


JANOWIEC 14 723,24 zł

 • zagospodarowanie otoczenia, utrzymanie porządku, materiały eksploatacyjne - 6 400 zł

 • imprezy cykliczne - 3 923,24 zł

 • działalność Ludowego Amatorskiego Janowieckiego Teatru - 3 000 zł

 • doposażenie świetlicy - 1 400 zł


LASKÓWKA 15 081, 26 zł

 • imprezy sołeckie - 4 581,26 zł

 • remont świetlicy wiejskiej - 10 000 zł

 • koszenie boiska - 500 zł


OPOLNICA  25 911,12 zł

 • zakup i montaż oświetlenia tarasu przy PORT - 5 000 zł

 • zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych do posadzenia wokół PORTU - 1 000 zł

 • zakup krzeseł i stolików tarasowych - 911,12 zł

 • zakup kosiarki, paliwa i innych materiałów do koszenia - 3 000 zł

 • zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 5 000 zł

 • organizacja imprez sołeckich i wycieczek - 6 000 zł

 • zakup i montaż siłowni zewnętrznej - 5 000 zł


POTWORÓW 19 959,17 zł

 • zakup materiałów do wykaszania - 459,17 zł

 • zakup materiałów doposażenia Parku Potworów - 1 000 zł

 • imprezy sołeckie - 2 500 zł

 • doposażenie świetlicy - 8 000 zł

 • remont przy wejściu do świetlicy - 5 000 zł

 • ławki na boisko sportowe - 3 000 zł


PRZYŁĘK 37 322,75 zł

 • budowa chodnika - 17 322,75 zł

 • wkład własny na zakup urządzenia dla OSP - rozpieracz kolumnowy - 15 000 zł

 • utrzymanie zieleni - 3 000 zł

 • organizacja imprez sołeckich- 1 000 zł

 • zakup wyposażenia świetlicy - 1 000 zł
Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Zainteresowany. sobota, 23.01.2021 04:56
Mija rok od ogłoszenia promesy na wodę w Opolnicy. Cisza...
olo piątek, 22.01.2021 09:40
chodnik w Przyłęku to na dokumentację? w którym miejscu ten...