Projekt "Z kulturą na TY" w ziębickiej "Dwójce"

piątek, 29.10.2021 09:41 907 0

Co najmniej 60 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach weźmie udział w intensywnej edukacji kulturalnej dzięki udziale w projekcie „Z kulturą na TY”. Projekt ten to wspólna inicjatywa Fundacji „Teraz Ziębice” i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, realizowana w partnerstwie z Fundacją PZU i Ziębickim Centrum Kultury.

W ramach planowanych działań uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, podzieleni na dwie grupy wiekowe (młodsza - klasy I-III i starsza klasy IV-VIII), wezmą udział w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, wystawach, prelekcjach i prezentacjach w instytucjach kultury na terenie województwa dolnośląskiego. Odwiedzą Wrocławski Teatr Lalek, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Operę Wrocławską, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz Panoramę Racławicką. W przypadku większości uczniów będą to ich pierwsze wizyty w tego typu obiektach. Ponadto, uczniowie „Dwójki” będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, lekcjach bibliotecznych w nowoczesnej Bibliotece Publicznej w Ziębicach oraz w spacerach miejskich i warsztatach przeprowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach.

Biorąc udział w projekcie każdy uczestnik nie tylko poszerzy wiedzę na temat teatru czy muzeum, ale także rozwinie wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość, ukształtuje swoje upodobania literackie, plastyczne i muzyczne oraz udoskonali umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego działania
w zespole. Co więcej, nauczyciele w trakcie zajęć z różnych przedmiotów będą mogli odwoływać się do doświadczeń uczniów i zdobytej wiedzy, co pozwoli im łączyć teorię z praktyką. Natomiast uczniowie będą upowszechniać kulturę wysoką oraz swoje doświadczenia związane z uczestnictwem w niej w środowisku szkolnym i lokalnym poprzez relacje internetowe, artykuły prasowe, filmy i prezentacje. Tym samym staną się propagatorami wyjazdów do teatru i muzeum. Celem tych działań będzie stworzenie „mody” na kulturę.

Dzięki licznym wyjazdom do instytucji kultury, uczniowie poznają atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, opartego o świat realnych wartości, będący atrakcyjną alternatywą dla rzeczywistości wirtualnej, w której często zatracają się młodzi ludzie, popadając w uzależnienie od gier komputerowych czy internetu. Realizacja projektu przyniesie także korzyści rodzicom, którzy będą mieli świadomość, że ich dzieci w sposób aktywny i twórczy spędzają czas wolny, oraz społeczności lokalnej, która przekona się, że dostęp do kultury wysokiej jest w zasięgu każdego.

Projekt jest finansowany ze środków pochodzących z Fundacji PZU oraz środków własnych Fundacji „Teraz Ziębice”.

Agnieszka Rzepka

Fundacja „Teraz Ziębice”

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek