Konsultacje rocznego programu współpracy powiatu i NGO

wtorek, 28.9.2021 11:35 225 0

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać          na formularzu zgłaszania opinii do dnia 29.10.2021 r. w formie:

-     elektronicznej na adres e-mail: k.fudali@zabkowice-powiat.pl

-     pisemnej na adres: Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Koordynatorem współpracy jest Karolina Fudali – Podinspektor w Wydziale Promocji, Oświaty i Rozwoju, tel. 74 816 28 16.

Konsultowany projekt Rocznego programu Współpracy wraz z formularzem zgłaszania opinii dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich pod adresem www.ziemiazabkowicka.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek