Burmistrz Złotego Stoku z absolutorium

piątek, 25.6.2021 11:31 2101 3

 Podczas sesji 24 czerwca radni Rady Miejskiej w Złotym Stoku jednogłośnie udzielili burmistrz Grażynie Orczyk absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020 oraz wotum zaufania.

 

Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego organowi wykonawczemu i oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego. Na szczeblu gminy absolutorium udziela Rada Miejska burmistrzowi.

Grażyna Orczyk, burmistrz Złotego Stoku, otrzymała od Rady Miejskiej jednogłośnie absolutorium oraz wotum zaufania.

Dochody budżetu za 2020 rok wykonane zostały w wysokości 28.228.387,38 zł, (121,51 % planu). Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 22.259.169,65 zł, (86,53 % planu). Rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 5.969.217,73 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 2.495.000 zł.

To właśnie za sprawą znakomitej współpracy z radnymi, którzy przedstawiają ciekawe pomysły i inicjatywy, udało się tak wiele zrobić dla Mieszkańców naszej gminy. Dziękuję sołtysom, z którymi na co dzień współpracuję i rozwiązuję problemy za to, że ten rok pandemiczny nie przeszkodził nam w realizacji ważnych zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego. Należy także pamiętać, że realizacja bieżących zadań i inwestycji była możliwa dzięki wspólnym działaniom pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, prezesom spółek komunalnych oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Na koniec chciałam także ogromnie podziękować za ciężką pracę przy realizacji budżetu pani skarbnik Irenie Biskupskiej oraz pani sekretarz Mirosławie Słowiak - mówiła po sesji burmistrz Grażyna Orczyk. 

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Nowy wątek
Ogrodnik piątek, 25.06.2021 13:11
Te kwiaty to za co
lokales piątek, 25.06.2021 21:17
To nagroda za wykonywanie swojej pracy za 12 tysiecy miesiecznie.
sobota, 26.06.2021 10:38
Ja bym nie dał niech kupi sobie sama