Burmistrz Ziębic z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium za rok 2019

piątek, 26.6.2020 15:04 2411 3

W czwartek, 25 czerwca, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Ziębicach. Najważniejszymi punktami porządku obrad było przyjęcie projektu uchwały ws. utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie, a także przyjęcie raportu o stanie gminy za rok 2019, udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2019 rok.

 

 Wprowadzenie do uchwały ws. parku kulturowego przedstawiła zastępca burmistrza Ziębic Małgorzata Wołczyk. Następnie reprezentujący wykonawcę dr Marcin Górski (Politechnika Warszawska) szczegółowo zaprezentował główne założenia dla henrykowskiego parku kulturowego. Po dyskusji miejscy radni jednogłośnie przyjęli ten projekt uchwały, powołując tym samym do życia Park Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie. Po głosowaniu burmistrz Mariusz Szpilarewicz podziękował obecnemu na sesji Nadleśniczemu Marianowi Domagale, który wraz z pracownikami Nadleśnictwa Henryków kontynuuje prace na rzecz utworzenia parku zapoczątkowane przez jego poprzednika – Nadleśniczego Piotra Bubniewicza. Podziękowania dla Lasów Państwowych należą się też z tego względu, że ta instytucja współfinansowała wydatki związane z pracami  przygotowawczymi. Decyzja Rady Miejskiej to dopiero początek drogi do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości Henryków. Burmistrz dziękował również zespołowi naukowemu, który opracowywał koncepcję i założenia parku. Mariusz Szpilarewicz poinformował też o działaniach podjętych przez gminę, zmierzających do pozyskania przez gminę nieruchomości należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W trakcie obrad głos zabrał też związany z Henrykowem radny powiatowy Kazimierz Piątkowski, który wspomniał o pomysłach, mogących pomóc wcielaniu w życie założeń parku, takich jak budowa zbiornika wodnego w śladzie dawnych stawów cysterskich czy budowa ścieżki rowerowej. Radny Piątkowski przekazał też burmistrzowi Ziębic rządową promesę na kwotę 1,5 mln zł z Programu Inwestycji Samorządowych. 

Kolejnym elementem sesji było przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2019, który opracował i zaprezentował Sekretarz Rafał Śledź. Po debacie nad raportem i serii pytań do burmistrza oraz pracowników ziębickiego magistratu, radni jednogłośnie przyjęli raport i udzieli burmistrzowi wotum zaufania. 

Najważniejszym elementem czerwcowej sesji było przyjęcie projektów uchwał ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ziębic. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, a także dyskusji, obecni radni jednogłośnie przyjęli uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielili Burmistrzowi Ziębic absolutorium. Zwracano m.in. uwagę na bardzo istotne dla budżetu zwiększenie pozyskiwanych środków zewnętrznych w 2019 roku (7,4 mln zł w porównaniu do 0,65 mln zł w 2018 roku) oraz zwiększenie dochodów budżetu z 65 mln zł w 2018 roku do 75 mln zł w 2019 roku. 

W krótkim wystąpieniu Burmistrz Mariusz Szpilarewicz dziękował radnym, za jednogłośną, pozytywną ocenę jego pracy, a swoim współpracownikom za zaangażowanie i wysiłek w realizację określonych przez niego celów.   

W trakcie sesji radni przyjęli również szereg innych uchwał, w tym m.in. te dotyczące zmian w budżecie. Wyrazili też zgodę na zaproponowane przez burmistrza zawarcie porozumienia z powiatem zmierzające do realizacji jeszcze w tym roku remontów dróg na terenie gminy: Bożnowice-Nowina i Biernacice-Kolonia Biernacice.

 

 UMiG Ziębice

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Nowy wątek
HENRYKOWIANIN piątek, 26.06.2020 19:55
Najlepszy Burmistrz od wielu dekad.. BRAWO PANIE BURMISTRZU... DZIĘKUJEMY ZA...
Autor piątek, 26.06.2020 15:27
Brawo Panie Burmistrzu! Inaczej nie mogło być. Ziębice nareszcie mają
Ziębiczanin piątek, 26.06.2020 18:06
Popieram Burmistrza.