Konkurs znajomości niemieckiego dla gimnazjalistów

środa, 13.12.2017 12:03 2068 0

29 listopada odbył się w Szkole Podstawowej w Henrykowie "Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas gimnazjalnych z terenu Gminy Ziębice". W konkursie udział wzięły 6-osobowe  reprezentacje: klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie.

Konkurs przygotowany został przez nauczycielkę języka niemieckiego z Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie: Monikę Regner i był kolejnym z konkursów gminnych przeprowadzonych pod patronatem burmistrza Ziębic oraz dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, których celem jest promocja uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. 

Podczas konkursu uczniowie musieli wykazać się znajomością języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, reakcji językowych oraz zagadnień gramatycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczony był czas – 90 minut. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie:

Monika Regner (Przewodnicząca komisji konkursowej)

Elżbieta Płonka-Cichowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie

Radosław Banaszek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach

Uczniów przygotowywali do konkursu:

Aldona Gniewczyńska i Radosław Banaszek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

Monika Regner i Agata Przyszlakiewicz – Szkoła Podstawowa   w Henrykowie

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu ufundowało Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

 

WYNIKI KONKURSU (CZOŁOWA "6"): 

  1. KACPER BIEŃKA – SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE – 48 pkt.
  2. OLIWIA JASIŃSKA – SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE – 46 pkt.
  3. SZYMON WESOŁOWSKI– SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE – 43 pkt.
  4. IGA CICHOŃ – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH – 41 pkt.
  5. SANDRA STAWASZ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH – 38 pkt
  6. KACPER KOSTYSZYN – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH – 33 pkt.

MICHAŁ ŚCISŁOWSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH – 33 pkt

Pozostali uczestnicy konkursu to: MICHAŁ ŚCISŁOWSKI, MARTYNA KOT, BARTEK RAKUS – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH oraz OLIWIA LIGOROWSKA, KAMIL JENDRYKA, NATALIA MAZOWITA – SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE

Zainteresowanie i wysoki oraz wyrównany poziom przygotowania wszystkich uczniów  świadczy  o tym, że język niemiecki w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży gimnazjalnej. W dobie hegemoni języka angielskiego w polskich szkołach należy uznać to za przejaw dojrzałości uczniów, którzy zdają sobie sprawę z bliskości granicy polsko-niemieckiej, potęgi gospodarki niemieckiej oraz konieczności władania w dniu dzisiejszym co najmniej dwoma językami obcymi na poziomie podstawowym. Zapewne wieloletnia polsko-austriacka wymiana uczniów między miastami partnerskimi Ziębice i Ebreichsdorf wpływa także na świadome podnoszenie umiejętności  z języka niemieckiego.   

 

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek