Kamieniecki Klub Seniora: Calisia, najstarsza miejscowość w Polsce

piątek, 8.12.2017 21:09 2595 0

W szczególnym dniu, obchodów 99. rocznicy odzyskania Niepodległości, Kamieniecki Klub Seniora wyruszył, pod przewodnictwem p. Marii Kacik, na 51. wyprawę, popularyzującą piękno polskiego krajobrazu oraz bogactwo polskiej historii. Tym razem celem była najstarsza miejscowość w Polsce – Kalisz, a program zwiedzania przygotował oraz opowiadał o mijanych miejscowościach i atrakcjach turystycznych Stanisław Korzępa. Po dotarciu do celu podróży barwne opowieści o historii i współczesności snuł nasz cicerone, uroczy, kompetentny i barwnie opisujący najstarszą miejscowość w Polsce, Zenon Florczak.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od najstarszego miejsca, Rezerwatu Archeologicznego - Kaliskiego Grodu Piastów Zawodzie, który jest Oddziałem Muzeum Okręgowego. Dzisiaj ta dzielnica miasta położona ok. 1,5 km od rynku, na terenie Gór Szwedzkich. W czasie powstawania państwa piastowskiego, znajdowało się tu wczesnośredniowieczne grodzisko, które w okresie od IX do XIII wieku tworzyło najstarsze centrum Kalisza. "Kaliski Gród Piastów" otwarto w styczniu 2008 roku, w którym znajdują się relikty wczesnośredniowiecznego grodu, wyposażenie średniowiecznych chat. Można uczestniczyć w cyklicznych imprezach plenerowych: w czerwcowym "Jarmarku Archeologicznym", sierpniowej "Biesiadzie Piastowskiej", podczas, których można poznać codzienne zajęcia i zwyczaje naszych przodków.

 Więcej na stronie będącej źródłem tekstu: www.muzeumwkaliszu.pl

 Z Zawodzia wyruszyliśmy na wielogodzinny spacer po kaliskich uliczkach. Dzięki naszemu przewodnikowi poznaliśmy najbardziej atrakcyjne miejsca miasta nad Prosną. Kalisz to miejsce styku wielu kultur i ich ślady widać na każdym kroku.

Niezwykłą perłą architektury i miejscem bogatym w pamiątki jest gotycki kościół św. Mikołaja ufundowany w latach 1253-1257 przez księcia Bolesława Pobożnego i jego małżonkę, błogosławioną Jolantę. Jest to najstarszy kościół w mieście. Na szczególną uwagę zasługuje wiele dzieł sztuki i pamiątek znajdujących się zarówno wewnątrz jak również obok świątyni. Jednym z wielu jest umieszczony po lewej stronie ołtarz Pięciu Krzyży. W kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia (zwanej Kaplicą Polską lub Kaplicą „Pod orłami”) znajdują się witraże i polichromia o tematyce patriotycznej, wykonane w latach 1909 - 1912 przez krakowskiego artystę Włodzimierza Tetmajera. Obok wejścia do katedry znajduje się odrestaurowany dzwon "Mikołaj", wykonany dwieście lat wcześniej. W latach okupacji niemieckiej został zrabowany i przeznaczony na złom. Znaleziony we Wrocławiu powrócił po wojennej tułaczce w roku 1947, choć bardzo okaleczony - jednak wciąż przyciągający swym pięknem i ciekawą historią tłumy turystów. Jemu to poeta Kazimierz Przerwa–Tetmajer dedykował piękną strofę:  „Na Anioł Pański biją dzwony, niech będzie Chrystus pozdrowiony”.

Z kaliską katedrą związanych jest wiele osób, m.in. królowie: Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, Maria Konopnicka, Adam Asnyk,

 Więcej na stronie będącej źródłem tekstu:

www.katedra.kalisz.pl 

Kolejną perłą architektury, który obejrzeliśmy była położona w rynku siedziba władz miejskich. Reprezentacyjny, łączący piękno tradycji z nowoczesnością jest wzniesiony w latach 1920 – 1925 Ratusz. Z wieży, z wysokości ponad 50 metrów podziwialiśmy wspaniałą panoramę miasta. Wcześniej zwiedziliśmy wystawę ''Kalisz wczoraj i dziś''. Niezwykłym i niezwykle cennym obiektem jest doskonale zachowany mechanizm zegarowy zmontowany przez znanego kaliskiego zegarmistrza R. W. Stiltera. Na ratuszowych korytarzach podziwialiśmy makiety obecnych i nieistniejących budynków związanych z historią miasta oraz panoramę obrazującą wygląd Kalisza z przełomu XVII i XVIII wieku. U podnóża ratusza znajduje się stanowisko archeologiczne, które odkrywa kolejne tajemnice miasta nad Prosną.

Więcej na stronie będącej źródłem tekstu: www.kalisz.pl 

Bez wątpienia, na trasie naszej wędrówki, nie mogliśmy pominąć Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Sanktuarium św. Józefa. Murowana gotycka świątynia, w miejscu drewnianej, została wzniesiona w 1353 r. z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego. W 1790 roku Kolegiatę odbudowano w stylu późnobarokowym, a Wieża Kościoła swój obecny wygląd uzyskała w 1948 r. Na szczególną uwagę zasługuje obraz Świętej Rodziny, który znajduje się w kaplicy o tej samej nazwie. Został on ofiarowany ok. 1670 roku, jako wotum dziękczynne dla bazyliki. W Sanktuarium znajdują się Księgi Łask i Cudów, w których udokumentowane są przypadki licznych nadzwyczajnych łask otrzymanych przez wstawiennictwo Świętego Józefa. Sanktuarium Św. Józefa jest najstarszym ośrodkiem kultu tego świętego na świecie.

W podziemiach Sanktuarium znajduje się Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności, którą ufundowali w 1970 roku, w 25. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, księża - byli więźniowie obozu. Nie można pominąć wydarzenia z dnia 4 czerwca 1997 roku - Ojciec Święty Jan Paweł II przybył wtedy z wizytą duszpasterską do diecezji kaliskiej i do Sanktuarium Świętego Józefa. Warto wspomnieć, że papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego, który rozpocznie się 03.12.2017 i zakończy 06.01.2019 roku, i w tym okresie każdy przybywający do Sanktuarium, pielgrzym otrzyma odpust.

Więcej na stronie będącej źródłem tekstu: http://www.swietyjozef.kalisz.pl/

 Zwiedzając Kalisz nie sposób odwiedzić wszystkich atrakcji ale zobaczyliśmy jeszcze dwie perełki. Park Miejski, który jest drugim (po łęczyckim) najstarszym parkiem w kraju. Powstał w 1798 roku na terenie dawnych ogrodów jezuickich. Jego założenie przypisuje się ówczesnemu prezydentowi miasta - Janowi Karolowi Horningowi. Tereny parkowe obejmują dziś 22,23 ha powierzchni. Rośnie tutaj ok. 160 gatunków drzew i krzewów.

Drugim wartym obejrzenia obiektem, niestety tylko z zewnątrz, był Teatr, którego patronem jest ojciec sceny polskiej, Wojciech Bogusławski. Tradycje teatralne w Kaliszu sięgają roku 1800, kiedy po raz pierwszy w mieście odbył się spektakl teatralny. Budynek położony tuż na Prosną posiada dwie sceny, Dużą i Kameralną. Od 1961 - z inicjatywy ówczesnego dyrektora Teatru - Tadeusza Kubalskiego - zawsze w maju odbywają się Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej będący najstarszym festiwalem tego typu w Polsce.

Więcej na stronie będącej źródłem tekstu: www.teatr.kalisz.pl

 

 Mały epilog, będący komentarzem do kilku zdjęć. W Dniu Niepodległości, w Kaliszu odbywał się zlot gwiaździsty „Jutrzenka swobody”, w trakcie którego do rynku docierały, różnymi drogami, grupy patriotycznej młodzieży. W tym roku zadeklarowało udział 600 uczestników. 

Ostatnim tegorocznym wydarzeniem, kamienieckiego Klubu Seniora będzie tradycyjny wigilijny opłatek. Doroczne spotkanie to doskonała okazja na snucia wspomnień i omówienia wrażeń z imprez odbywających się w mijającym roku oraz planowanie przyszłorocznych eskapad.

 

 Foto: Krzysztof Woliński

Tekst: Krzysztof Woliński

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek