,,Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo”

wtorek, 24.10.2017 10:20 449 0

Od września 2017 r. w obu szkołach Gminy Bardo rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego ,,Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 386 927,21 zł, kwota dofinansowania: 366 182,21 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r.

Pierwszy miesiąc to działania skupione na rekrutacji uczestników projektu, przeprowadzenie testów wstępnych ustalających poziom wiedzy, opracowanie programów oraz harmonogramu zajęć.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 140 uczennic i 148 uczniów obu szkół Gminy Bardo: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie oraz Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

a) Realizacja intensywnych zajęć rozwijających dla uczniów zakończonych egzaminem zewnętrznym:
– Szkoła Podstawowa w Bardzie – zajęcia z informatyki zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL-Start/ECCC,
– Publiczne Gimnazjum w Bardzie – zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym TELC/TOEIC.

b) Realizacja zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych:
– Szkoła Podstawowa w Bardzie – zaj. z informatyki, matematyki, przyrody, j. francuskiego, kółko edukacyjnych gier planszowych,
– Publiczne Gimnazjum w Bardzie – zaj. z informatyki, matematyki, fizyki.

c) Realizacja zajęć wyrównawczych:
– Szkoła Podstawowa w Bardzie – zaj. z informatyki, przyrody, j. angielskiego,
– Publiczne Gimnazjum w Bardzie – zaj. z matematyki, chemii, j. angielskiego.

d) Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla funkcjonowania na rynku pracy:
– Szkoła Podstawowa w Bardzie – trening postaw kluczowych na rynku pracy,
– Publiczne Gimnazjum w Bardzie – trening postaw kluczowych na rynku pracy, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z przedsiębiorczości.

e) Realizacja zajęć przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
– Szkoła Podstawowa w Bardzie – logopedia, terapia pedagogiczna,
– Publiczne Gimnazjum w Bardzie – logopedia, rewalidacja.

f) Szkolenia dla kadry pedagogicznej
W ramach realizacji projektu przeszkolonych zostanie 30 nauczycieli. Udział w szkoleniach zwiększy kompetencje zawodowe nauczycieli, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy z uczniami.

Zadanie obejmuje następujące szkolenia:

– Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce, w tym wykorzystanie e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN – w szkoleniu weźmie udział 13 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bardzie i 8 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku;

– Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) – w szkoleniu weźmie udział 22 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bardzie;

– Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych – w szkoleniu weźmie udział 22 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bardzie;
– Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w szkoleniu weźmie udział 22 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bardzie.

g) Zakup pomocy dydaktycznych:

– sprzęt elektroniczny – komputery, tablice interaktywne (wraz z wyposażeniem), projektory – po 2 szt. (po 1 dla Szkoły Podstawowej w Bardzie i Publicznego Gimnazjum),
– dodatkowe pomoce naukowe – programy i gry multimedialne do wykorzystania w zajęciach prowadzonych przy pomocy tablicy interaktywnej, program multimedialny wspierający terapię dyskalkulii, zestaw gier wspierających rozwój logicznego myślenia (w tym zestawy szachowe),
– zestaw pomocy logopedycznych,
– dożywotnia licencja na użytkowanie platformy edukacyjnej,
– wyposażenie międzyszkolnego gabinetu przyrodniczego.

Realizacja projektu ,,Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo” przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i poziomu merytorycznego zajęć prowadzonych w szkołach objętych programem, a w konsekwencji do zniwelowania barier z jakimi spotykają się uczniowie oraz do wyrównania i podniesienia ich szans w dalszej ścieżce edukacji, a w późniejszej perspektywie czasowej na rynku pracy.

Koordynator projektu: Beata Bujnowicz/ UMiG Bardo

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek