Cyklostrada Dolnośląska - w powiecie ząbkowickim obejmie dwie ścieżki rowerowe

środa, 7.7.2021 12:46 3848 2

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jakiś czas temu przedstawił koncepcję przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej - długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Według zaproponowanych przebiegów w naszym powiecie w ramach Cyklostrady Dolnośląskiej znajdą się dwie nitki dróg rowerowych: EuroVelo 9 i Trasa Złota.

 

Cyklostrada Dolnośląska to ponad 1800 kilometrów długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Warty około 850 milionów złotych projekt ma poprawić dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową.

- Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowobudowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i środowiska – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. 

W powiecie ząbkowickim przewidziano w ramach Cyklostrady Dolnośląskiej dwie ścieżki rowerowe: EuroVelo 9 i Trasę Złotą. W koncepcji nie znalazła się trasa Strzelin - Ziębice – Kamieniec Ząbkowicki (po drodze Opactwo w Henrykowie). Samorząd Ziębic apelował, by w ramach konsultacji społecznych, które trwały do 20 czerwca, namawiać do przywrócenia tej trasy. Wyniki konsultacji nie są jednak jeszcze znane. 

EuroVelo 9

Międzynarodowa trasa EuroVelo 9, łącząca Bałtyk i Adriatyk, jest jedną z 19 europejskich tras rowerowych wytyczanych przez Europejską Federację Rowerzystów (European Cyclists’ Federation: www.eurovelo.com). W związku z tym jest to trasa o wyjątkowym znaczeniu dla sieci tras rowerowych Dolnego Śląska. Istniejący (wyznakowany) dolnośląski odcinek trasy EuroVelo 9 przebiega na osi północ - południe, od miejscowości Baranowice przy granicy z województwem wielkopolskim do miejscowości Błotnica przy granicy z województwem opolskim.

- Obecny przebieg trasy EuroVelo 9 przez powiat ząbkowicki uległby niewielkiej korekcie w proponowanym kształcie Koncepcji: ze Srebrnej Góry proponowane jest prowadzenie trasy po nieczynnej linii kolejowej do Ząbkowic Śląskich, a dalej do Kamieńca Ząbkowickiego. Zmiana pozwoli na wykorzystanie cennego śladu kolejowego, a także zintegrowanie z dworcem kolejowym w Ząbkowicach. Proponowane w niniejszym opracowaniu zmiany przebiegu trasy EuroVelo 9 mogą zostać naniesione nie wcześniej niż po otrzymaniu zgody koordynatora marki EuroVelo.  - informuje Doba.pl  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Do tego momentu obowiązuje dotychczasowy przebieg: z Bielawy do Jemnej, Budzów, Brzeźnica, Przyłęk, Kamieniec Ząbkowicki, Błotnica, Kozielno, Paczków.  Długość odcinka na terenie powiatu ząbkowickiego to 43 km.

 

Trasa Złota 

Trasa Złota, przebiegająca przez powiat ząbkowicki, łączy Dolinę Odry z Doliną Nysy Kłodzkiej oraz pasmami górskimi na granicy polsko-czeskiej. Biegnie z Łukowic Brzeskich (woj. opolskie, a docelowo z Brzegu) do Boboszowa na granicy z Czechami. W okolicach Strzelina rozwidla się w kierunku Otmuchowa (woj. opolskie), umożliwiając przejazd przez południowo-wschodnią część regionu na osi północ-południe. Przebieg w dużej mierze bazuje na wykorzystaniu nieczynnych linii kolejowych, które w terenie Przedgórza Sudeckiego zapewniają doskonałe warunki do podróżowania rowerem.

Od Kondratowic do Ząbkowic Śląskich trasa prowadzona jest po nieczynnej linii kolejowej nr 320. Dalej, w kierunku Kotliny Kłodzkiej przebieg posiada warianty (w zależności od możliwości realizacyjnych) w okolicach Barda. Długość odcinka na terenie powiatu ząbkowickiego:42 km. 

 

- Z uwagi na zasięg projektu Cyklostrady Dolnośląskiej, konieczne jest wybranie priorytetów realizacyjnych oraz opracowanie harmonogramu wdrażania inwestycji. Jest to uzależnione między innymi od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na projekt, a także stopnia zaangażowania samorządów lokalnych. Gestorem sieci głównych tras rowerowych regionu jest Województwo Dolnośląskie, które będzie prowadziło konsultacje oraz analizy dotyczące kolejności, tempa i zakresu wdrażania Cyklostrady. Docelowy standard tras głównych określony został z Standardach projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego (https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html). Stąd też, w miejscach gdzie będzie konieczne doprowadzenie warunków do poziomu Standardów, zaplanowane zostaną inwestycje.

 Wskazane przebiegi były konsultowane ze Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach. Trasy zapewniają obsługę ruchu rowerowego na połączeniach międzynarodowych i międzyregionalnych, między większymi miejscowościami i ważnymi generatorami ruchu na obszarze województwa, powiązania z regionami sąsiadującymi oraz ważniejszymi generatorami ruchu w skali miasta.

- Pełnią one przede wszystkim funkcję tranzytowych tras turystycznych o najwyższych standardach. Część ich odcinków można przypisać także pozostałym kategoriom, np. drogi dla rowerów w miastach, w obrębie aglomeracji, lub pomiędzy mniejszymi miejscowościami mogą też pełnić funkcję komunikacyjną (np. połączenie Kamieńca z Ząbkowicami, czy Ząbkowic ze Stoszowicami). Stąd wniosek, że trasy główne nie muszą służyć jedynie rowerzystom długodystansowym, a ich poszczególne odcinki z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców, cyklistów rekreacyjnych czy weekendowych. Promocja projektu zostanie opracowana po dokonaniu wyboru priorytetów realizacyjnych oraz opracowaniu harmonogramu działań. Z pewnością zostaną w to włączone samorządy lokalne - przekonuje samorząd województwa - Drogi rowerowe wspólnie budować chcemy tak, aby bezpiecznie można było dojechać rowerem do jak największej liczby miejscowości. Trasy rowerowe będzie można konfigurować również na podstawie lokalnych i subregionalnych koncepcji. Cyklostrada Dolnośląska jest otwartym projektem budowania i łączenia tras rowerowych w sieć obejmującą cały Dolny Śląsk.

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Darek czwartek, 08.07.2021 22:54
Nareszcie
Mieszkaniec czwartek, 08.07.2021 14:02
No pięknie tylko że nie ma komu zadbać o drogę...