Budżet Obywatelski - projekty złożone!

wtorek, 5.6.2018 09:40 518 0

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice trwa w najlepsze. W tym roku - podobnie jak w poprzednim - do dyspozycji mieszkańców jest kwota 200 tys. zł. Zadania, które z największą ilością głosów zmieszczą się w w puli środków przypadających na każdą z trzech kategorii projektów (ogólnogminnych, lokalnych miejskich i lokalnych wiejskich), zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2019. Mieszkańcy za pomocą portaluziebice.budzet-obywatelski.org zgłosili w sumie 12 projektów. 

W obecnym etapie złożone projekty do dnia 31.07.2018 r. zostaną ocenione przez powołaną przez burmistrza Ziębic komisję weryfikacyjną pod kątem zgodności z z zasadami Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice. W terminie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 09.09.2018 r. odbędzie się prezentacja zadań, które następnie w terminie od dnia 10.09.2018 r. do dnia 19.09.2018 r. poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców gminy Ziębice. Prawo udziału w głosowaniu przysługiwać będzie każdemu mieszkańcowi gminy Ziębice, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończył 15 lat. Prawo oddania głosu dotyczyć będzie jednego projektu w każdej z trzech kategorii (projekty: ogólnogminne, lokalne miejskie, lokalne wiejskie).

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)