komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

sobota, 29 lutego 2020

Lecha, Lutoslawa

Bardo, Ciepłowody, Stoszowice i Złoty Stok z dotacjami na gospodarkę wodno-ściekową

środa, 22.1.2020 08:50 , komentarze: 8 , odsłony: 2706
kategorie artykułu:

42 inwestycje służące do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków powstaną na Dolnym Śląsku dzięki unijnej dotacji. Fundusze trafią także do gmin z powiatu Ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Stoszowice i Złoty Stok. 

Pomoc zostanie przyznana w ramach tegorocznej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, czyli oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i instalacji do osadów ściekowych.

Dzięki tym inwestycjom znacznie polepszy się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze – wylicza wicemarszałek Grzegorz Macko.

Najwięcej zaakceptowanych wniosków jest z subregionu wałbrzyskiego – 17, z subregionu wrocławskiego – 9, a z subregionów jeleniogórskiego i legnickiego po 8 wniosków.

Z powiatu ząbkowickiego środki otrzymają cztery gminy:

  • Gmina Bardo na budowę sieci wodociągowej dla Opolnicy 2 000 000 zł

  • Gmina Ciepłowody na budowę sieci sanitarnej w miejscowości Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w 2 000 000 zł

  • Gmina Stoszowice (Wodociągi Srebrnogórskie) na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice - wodociąg Przedborowa - etap II 1 972 530 zł

  • Gmina Złoty Stok na budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków i remont części sieci wodociągowej w sołectwie Błotnica 1 999 903 zł

 

O dofinansowanie mogły ubiegać się: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. Łączna kwota dotacji z PROW, które przekaże samorząd województwa dolnośląskiego to 57 mln zł.

Wymogi inwestycji:

  1. będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 
  2. będzie realizowana na obszarze należącym do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców bądź gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;

UMWD

 

Wasze komentarze

A Kamieniec ząbkowicki dalej nic bo po co ,i...
czwartek, 23.01.2020 20:09 autor: Kazek
A co z drogami?
środa, 22.01.2020 21:50 autor: Auto
wczoraj, 14 godz temu
poniedziałek, 24.2.2020 08:41
7
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa