Aleksander i Zuzanna najpopularniejszymi imionami nowych mieszkańców. Statystyki gminy Ziębice za 2021 rok

wtorek, 11.1.2022 15:17 1612 0

W 2021 roku  urodziło się 97 nowych mieszkańców gminy Ziębice. Zmarło ich jednak aż 307. Obecnie gmina liczy ponad 16 000 mieszkańców, a najstarszy ma 102 lata! Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami gminy Ziębice za 2021 rok!

 

• Liczba mieszkańców gminy - 16 122, w tym:

               × zameldowane na pobyt stały – 15 901

                              - kobiety – 8162

                              - mężczyźni - 7739

               × zameldowane na pobyt czasowy – 221

                              - kobiety - 115

                              - mężczyźni – 106

• Najstarszy mieszkaniec gminy - 102 lata (rocznikowo)

• Ilość urodzeń w tym:

               × ogółem – 97 (EL),

               × kobiety – 45 (EL),

               × mężczyźni – 52 (EL),

               × urodzenia zagraniczne – zarejestrowano 37 (USC).

• Imiona, które rodzice nadawali swoim urodzonym dzieciom:

               × najpopularniejsze imiona męskie – Aleksander, Antoni, Stanisław,

               × najpopularniejsze imiona żeńskie – Zuzanna, Lena, Wiktoria, Maja,

               × imiona niespotykane lub oryginalne – Xavier, Mia, Sofia

• Ilość zarejestrowanych zgonów – 304 (EL), 211 (USC)

            * liczba ogólna 211

            * liczba zmarłych kobiet 117

            * liczba zmarłych mężczyzn 94

            * zmarli z  gminy Ziębice -  152,  spoza  terenu gminy - 59


• Małżeństwa:  86

            * śluby konkordatowe -  43

            * śluby cywilne -  43

            *  129 świeżo upieczonych małżonków zawierało związek małżeński po raz pierwszy 129

            * W 58 przypadkach starszy mężczyzna brał młodszą kobietę 

            * W 28 przypadkach starsza kobieta brała młodszego mężczyznę 

            * Największa różnica wieku w zawieranym związku -  22 lata 

            *   14 par odznaczono medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

8. Przypadki uznawania ojcostwa: 13

(dotyczy to dzieci urodzonych poza małżeństwem i bezpośrednio wiąże się, ze wzrostem liczby urodzeń oraz spadkiem liczby zawieranych małżeństw).

9. ROZWODY:  35

 

Dane z Ewidencji Ludności (EL) dotyczą jedynie mieszańców gminy, dane USC dotyczą urodzeń, zgonów i ślubów, które miały miejsce na terenie gminy Ziębice. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)