komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Lidii, Augusta

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Ziębic

wtorek, 9.7.2019 12:20 , komentarze: 1 , odsłony: 880
kategorie artykułu:

W Ziębicach sesja absolutoryjna odbyła się 27 czerwca br. Szeroką dyskusję podsumowującą miniony rok rozpoczęło przedstawienie raportu o stanie Gminy Ziębice. To nowość w ustawie samorządowej, która pojawiła się jako obowiązek od tego roku. Raport zawiera wszystkie informacje m.in. na temat przeprowadzonych inwestycji, realizacji budżetu obywatelskiego, ilości przedsiębiorców, czy stanu mienia komunalnego. Swoim okresem obejmuje cały poprzedni rok. Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego, a jego wytworzenie nie wiązało się z żadnymi kosztami. Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Sobków nazwała go „raportem otwarcia dla nowego burmistrza”. 

Szanowni Państwo mogę powiedzieć, że ten raport jest źródłem wielu informacji. Jednak jego prawdziwą wartość będzie można docenić w przyszłym roku. Wtedy będziemy mogli porównać dane z różnych obszarów i na tej podstawie wyciągać wnioski – konkludował burmistrz Mariusz Szpilarewicz. W swoim wystąpieniu przedstawił też wyzwania, z którymi musiał się zmierzyć w pierwszych tygodniach pracy, m.in. wspomniał o braku zabezpieczenia finansowego na rachunku gminy na uregulowanie zobowiązań za zadania inwestycyjne, problem z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych czy problem społeczny jakim okazały się tzw. uchyby wody.

Podsumowaniem raportu o stanie Gminy za 2018 rok było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza. Radni jednogłośnie 15. głosami za wyrazili swoją aprobatę.

Następnym punktem w porządku obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ziębic. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały wykonanie zeszłorocznego budżetu. Następnie Radni podjęli dyskusję nad udzieleniem absolutorium. Wszyscy zgodnie wskazywali, że trudno oceniać włodarza, który przejął na siebie odpowiedzialność za gminę na niespełna 40 dni przed końcem roku budżetowego. 

Na początku grudnia, a więc w momencie kiedy powinniśmy rozpoczynać pracę nad rozliczeniem budżetu, musieliśmy podjąć kilka ważnych decyzji. Jedną z nich było zaciągnięcie kredytu w kwocie 2,5 mln złotych na zapłacenie m.in. wykonawcy za przebudowę targowiska miejskiego. Nie mieliśmy więc luksusu jak inne samorządy, w których nie zmieniła się władza. Ale dzięki pracy całego wydziału finansowego udało się – wyjaśniał burmistrz.

 Tuż przed głosowaniem głos zabrał radny Wiesław Sala, który stwierdził:

Wszyscy wiemy, że ciężko oceniać pracę Burmistrza przez pryzmat niespełna 40 dni kończącego się roku budżetowego. Po przemyśleniu uważam, że powinniśmy udzielić kredytu zaufania. 

Głosowanie zakończyło się 10 głosami za udzieleniem absolutorium, przy 4 głosach wstrzymujących się (Agata Sobków, Beata Pustułka, Józef Kozłowski, Wacław Iskra). Sesję wcześniej opuścił jeden z radnych, który nie wziął udziału w głosowaniu. Na zakończenie burmistrz Szpilarewicz podziękował swoim współpracowniczkom z Wydziału Finansowego, przede wszystkim skarbnik Annie Słowik, głównej księgowej Lucynie Nowak i inspektor ds. księgowości budżetowej Marcie Danielak.

 źródło: UM Ziębice

 

Wasze komentarze

Błagam zróbcie chodniki w Rynku. Bo żaden do tej pory...
wtorek, 09.07.2019 12:57 autor: Ziebice
dzisiaj, 9 godz temu
piątek, 31.7.2020 09:24
środa, 29.7.2020 13:09
środa, 29.7.2020 13:05
środa, 29.7.2020 12:39
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa