Absolutorium dla burmistrza Ząbkowic Śląskich

piątek, 16.7.2021 12:05 1319 3

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na dzisiejszej sesji (15.07.2021 r.) wyrazili wotum zaufania i udzielili absolutorium burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi z wykonania budżetu za 2020 rok. Burmistrz przedstawił prezentację podsumowującą najważniejsze działania dla rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie zrealizowane w 2020 roku. Kolejno Radni Rady Miejskiej głosowali nad przyjęciem następujących uchwał:

 1. Uchwała nr XLVI/302/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich wotum zaufania.
 2. Uchwała nr XLVI/303/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2020 rok.
 3. Uchwała nr XLVI/304/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 4. Uchwała nr XLVI/305/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021- 2041.
 5. Uchwała nr XLVI/306/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, nie stanowiących własności Gminy .
 6. Uchwała nr XLVI/307/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego.
 7. Uchwała nr XLVI/308/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego.
 8. Uchwała nr XLVI/309/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok.
 9. Uchwała nr XLVI/310/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Uchwała nr XLVI/311/2021 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu dróg powiatowych w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie.
 11. Uchwała nr XLVI/312/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ząbkowice Śląskie, w roku szkolnym 2021/2022.
 12. Uchwała nr XLVI/313/2021 w sprawie pozbawienia kategorii „dr” części drogi gminnej.
 13. Uchwała nr XLVI/314/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku.
 14. Uchwała nr XLVI/315/2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z premią remontową.

Przyjęcie ww. projektów uchwał oznacza zmiany w budżecie, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie wielu ważnych dla Mieszkańców zadań inwestycyjnych, związanych z poprawą infrastruktury drogowej, kanalizacji deszczowej, zwiększeniem bezpieczeństwa, modernizacją placówek oświatowych a także pracami remontowymi obiektów zabytkowych.

Źródło: zabkowiceslaskie.pl

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

sobota, 17.07.2021 10:51
Oj niedobrze , niedobrze się dzieje wszystko cacy czyli po...
Dcgg sobota, 17.07.2021 08:29
Niedlugo to Fistaszkowi las ke beda r obic wszyscy po...
Jan piątek, 16.07.2021 22:28
Ten że Stolca pewnie znowu płakał..jego pan i władca jest...