41 lamp na drodze do Chwalisławia

poniedziałek, 15.11.2021 09:12 468 0

9 listopada, burmistrz Grażyna Orczyk w obecności wykonawcy, pracowników Urzędu Miejskiego, inspektora nadzoru inwestorskiego, sołtys wsi Chwalisław Katarzyny Głowinkowskiej oraz radnej Marleny Tomaszewicz, dokonała odbioru zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno – Chwalisław”.

Gmina Złoty Stok na dofinansowanie ww. zadania otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej” w kwocie 123 658,00 zł., a wartość całego zadania zamknęła się kwotą 225 021,12 zł.

Swoim zakresem zadanie obejmowało zabudowę 41 sztuk opraw oświetleniowych w pasie drogi powiatowej 3141D z Mąkolna do Chwalisławia. Nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED ze zmiennym strumieniem świetlnym i reduktorem mocy przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego oraz komfortu życia mieszkańców.

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk z siedzibą w Świdnicy.

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)