17 ofert na budowę S8 na odcinkach Łagiewniki Zachód - Niemcza i Niemcza - Ząbkowice Śląskie

wtorek, 2.4.2024 11:12 6846 10

Przetarg na wyłonienie wykonawcy GDDKiA ogłosiła 29 grudnia 2023 r. W trakcie postępowania wpłynęło 1960 pytań od wykonawców, na które udzieliliśmy odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do optymalnego skalkulowania ofert. 

Teraz analiza ofert

Najniższa, złożona oferta na S8 zad. 4 odc. węzeł Łagiewniki Zachód (bez węzła) - węzeł Niemcza (z węzłem) została złożona firmę POLBUD-POMORZE ma wartość 331 339 930,72 zł. Najwyższą, na kwotę 476 381 283,36 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 386 514 062,33 zł.  

Natomiast najniższa złożona oferta na S8 zad. 5 odc. węzeł Niemcza (bez węzła) - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem) została złożona również przez firmę POLBUD-POMORZE i wynosi 266 627 037,93. Najwyższą ofertę złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe na kwotę 346 959 756,69 zł. Budżet GDDKiA na realizację tego odcinka wynosi 304 908 243,95 zł.  

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu będzie cena - 60 proc. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria jakości dotyczące przedłużenie okresu gwarancji jakości. 10 proc. za gwarancję dotyczącą ekranów wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, a 30 proc. na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni).  

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).  

Materiały

Informacja z otwarcia ofert S8 Wrocław - Kłodzko zad. 4
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_S8​_zad​_4.pdf 0.04MB
Informacja z otwarcia ofert S8 Wrocław - Kłodzko zad. 5
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_S8​_zad​_5.pdf 0.04MB

Przebieg nowej drogi

Od węzła Łagiewniki Zachód do węzła Niemcza, o długości ok. 9,3 km. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Niemcza. Droga ekspresowa S8 poprowadzona zostanie po zachodniej stronie DK8 i tylko w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg (przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać). W ramach zadania wybudowane będzie 25 obiektów inżynierskich (sześć obiektów nad ciągiem głównym, osiem obiektów w ciągu trasy głównej, 11 przepustów).     

Od węzła Niemcza do węzła Ząbkowice Śląskie Północ, o długości ok. 7,9 km. Trasa będzie przebiegać przez tereny gmina Niemcza i Ząbkowice Śląskie i zostanie poprowadzona po zachodniej stronie DK8, a w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg (przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać). Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Niemcza na skrzyżowaniu z obecną DK8 oraz Ząbkowice Śląskie Północ na połączeniu z obecną DK8 i drogą powiatową nr 3165D.  W ramach zadania wybudowane będzie 19 obiektów inżynierskich (cztery obiekty nad ciągiem głównym, sześć obiektów w ciągu trasy głównej, dziewięć przepustów).   

Pięć z sześciu odcinków S8

Realizację 87 km drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem podzieliliśmy na sześć krótszych odcinków. Będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka S8. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.   W maju br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji, który umożliwił nam rozpoczęcie procedury przetargowej na zaprojektowanie i budowę S8.  

14 grudnia 2023 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 od Kobierzyc do Łagiewnik o długości 32,5 km. Odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne. Szczegóły znajdują się na naszej stronie TUTAJ.  

22 grudnia 2023 r. otworzyliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo o długości ok. 14 km. Szczegóły znajdują się na naszej stronie TUTAJ 

29 grudnia 2023 r ogłosiliśmy przetarg na odcinek od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich (podzielony na dwa zadania) o długości 17,1 km. Dziś poznaliśmy firmy, które chcą te zadania zrealizować.  

W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, a ich efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończonych analizach wskażemy wariant preferowany dla którego złożymy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.  

Inwestycja z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych

Budowa drogi ekspresowej jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).   

 

GDDKiA we Wrocławiu

Przeczytaj komentarze (10)

Komentarze (10)

wtorek, 02.04.2024 15:30
Kucharski ! W co ty nas wpieprzyłeś?! W C40 ?!...
wtorek, 02.04.2024 19:29
Po przegranej pisowcom całkiem rozum odjęło.
środa, 03.04.2024 08:07
ale w C40 nie ma Dzierżoniowa, z Polskich miast jest...
czwartek, 04.04.2024 17:38
Jest !
wtorek, 02.04.2024 11:36
Oby nie było jak ze szczepionkami.Von Leyer zmarnowała (mam taką...
wtorek, 02.04.2024 13:08
Człowieku, biegiem do lekarza! ty pilnie potrzebujesz pomocy specjalisty ;)))
wtorek, 02.04.2024 17:26
Coś Ci się nie zgadza?W którym miejscu?
wtorek, 02.04.2024 19:28
I znowu prymitywna pisia propaganda obliczona na ciemniaków.
mieszkaniec powiatu dzierżoniows wtorek, 02.04.2024 12:31
Polbud niedawno przerwało budowę S3 i S6 i żle to...
wtorek, 02.04.2024 15:16
PiS rozpoczął tą inwestycję i znając partaczy z PO, PiS...