14 umów na realizację inwestycji drogowych w 2024 na terenie gminy Ziębice podpisane!

wtorek, 2.4.2024 08:45 2011 1

W piątek 29 marca gmina Ziębice podpisała 14 umów na przebudowę dróg gminnych, na które otrzymała dofinansowanie w ramach dwóch naborów z  Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ogłaszanych  przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2023 r.

Poniżej przedstawiamy wykaz poszczególnych dróg wraz z wykonawcami, zakresem prac i wartościami umów.

 Edycja 8/2023 Polski Ład - 9 dróg;  Całkowita kwota realizacji zadania: 7 412 019,09 zł. dofinansowanie: 7 019 182,08 wkład własny: 392 837,01  (5,30%)

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina Wielka. Wykonawca - Budbis Sp z o.o. Sp. k. Konradowa 1A 48-303 Nysa

Zakres:  przebudowa drogi gminnej w Osinie Wielkiej, znajdującej się na działkach nr 417 i 426, obręb Osina Wielka na odcinku ok. 0,370 km. Wartość umowy – 407.347,59 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w Skalicach. Wykonawca -  ZPUH INSAND Józef Gruszecki ul. Spacerowa 8a 57-250 Złoty Stok

Zakres: Przebudowa drogi gminnej w Skalicach na działce nr 125/4, obręb Skalice na odcinku ok. 0,247 km. Wartość umowy  - 367.865,82 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomianów Dolny. Wykonawca -  ZPUH INSAND Józef Gruszecki ul. Spacerowa 8a 57-250 Złoty Stok

Zakres: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomianów Dolny dz. nr 499/2, na odcinku ok. 0,102 km. Wartość umowy to 154.034,46 zł.

4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głęboka. Wykonawca - Budbis Sp z o.o. Sp. k. Konradowa 1A 48-303 Nysa

Zakres: przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głęboka dz. nr 27,56,126,148 na odcinku ok. 0,236 km. Umowa opiewa na 358.325,75 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór. Wykonawca-  ZPUH INSAND Józef Gruszecki ul. Spacerowa 8a 57-250 Złoty Stok

Zakres: przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 285, na odcinku ok. 0,186 km., dz. nr 291, na odcinku ok. 0,178 km. Wartość umowy 589.053,08 zł.

6. Przebudowa dróg gminnych w Raczycach. Wykonawca -  BERGER BAU POLSKA Sp. o.o. ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław

Zakres: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raczyce dz. nr 167, 170, 173, 174, 176 na odcinku ok. 0,951km. Wartość umowy to 1.138.168,72 zł.

7.  Przebudowa dróg gminnych w Kalinowicach Dolnych. Wykonawca-  Budbis Sp z o.o. Sp. k. Konradowa 1A 48-303 Nysa

Zakres: przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Kalinowice Dolne dz. nr 46, 50 na odcinku ok. 0,147 km. Umowa opiewa na 170.358,22 zł.

8. Przebudowa dróg gminnych w Osinie Wielkiej. Wykonawca -  STRABAG Infrastruktura Południe Sp z o.o. ul. Wyścigowa 58 58-012 Wrocław

Zakres:  przebudowa drogi gminnej w Osinie Wielkiej, znajdującej się na działkach nr 431/1,  434, 457, na odcinku ok. 0,478 km. Umowa opiewa na 805.835,39 zł.

9. Przebudowa drogi transportu rolnego Rososznica – Niedźwiednik, etap II.  Wykonawca -  STRABAG Infrastruktura Południe Sp z o.o. ul. Wyścigowa 58 58-012 Wrocław

Zakres: przebudowa drogi transportu rolnego Rososznica - Niedźwiednik na odcinku 3,06 km. Wartość zadania 3.421.030,06 zł.

 Edycja 6PGR/2023 Polski Ład - 5 dróg;   Całkowita kwota realizacji zadania: 2 364 068,16 zł. dofinansowanie: 1 995 000,00 (84,39%)  wkład własny: 369 068,16  (15,61%)

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina Mała. Wykonawca - STRABAG Infrastruktura Południe Sp z o.o. ul. Wyścigowa 58 58-012 Wrocław

Zakres: przebudowa drogi gminnej w Osinie Małej, znajdującej się na działkach nr 108 i 109, obręb Osina Mała na odcinku ok. 0,631 km. Umowa na kwotę 672.539,33 zł.

11. Przebudowa drogi dojazdowej na Osiedlu M. Kopernika w Ziębicach. Wykonawca - Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Zakres: przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Kopernika w Ziębicach, znajdującej się na działce nr 251/6, obręb Wschód Ziębice. Wartość zadania to 229.162,64 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej w Skalicach. Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp z o.o. ul. Wyścigowa 58 58-012 Wrocław

Zakres: przebudowa drogi gminnej w Skalicach, znajdującej się na działce nr 125/2, obręb Skalice na odcinku ok. 0,3358 km. Wartość umowy 333.517,14 zł.

13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Henryków - Brukalice. Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp z o.o. ul. Wyścigowa 58 58-012 Wrocław

Zakres: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Henryków dz. nr 98, Brukalice dz. nr 110, 116, na odcinku ok. 0,621 km. Umowa opiewa na 1.046.512,39 zł.

14.  Przebudowa drogi transportu rolnego Rososznica – Niedźwiednik, etap I   Wykonawca:  ZPUH INSAND Józef Gruszecki ul. Spacerowa 8a 57-250 Złoty Stok

Zakres: przebudowa drogi transportu rolnego  Rososznica- Niedźwiednik  od km 3+060 – 3+080 na odcinku ok. 0,020 km. Umowa została podpisana na kwotę 82.336,66 zł.

 

Wszystkie umowy zostały podpisane w piątek 29 marca br. Termin wykonania zadań to 170 dni od przekazania terenu budowy.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Zazdro środa, 03.04.2024 09:23
A w Kamieńcu macie Disneyland na pałacu. Drogi?! Po co...