100 tysięcy złotych na kształcenie młodocianych pracowników w 2024 roku

czwartek, 28.3.2024 11:35 231 0

27 marca  została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Burmistrzem Ząbkowic Śląskich w sprawie środków Funduszu Pracy na 2024 rok. Środki w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo oświatowe.

W roku 2023 na dofinansowanie kwalifikowało się 11 pracodawców, którym wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 64.811,60zł. Młodociani pracownicy zostali przygotowani do wykonywania pracy w zawodach: stolarz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych.

 

UMiG Ząbkowice Śląskie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)