komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 16 kwietnia 2021

Kseni, Cecylii

[WIDEO] Na te pytania musisz odpowiedzieć!

czwartek, 1.4.2021 13:17 , komentarze: 0 , odsłony: 911
kategorie artykułu:

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Po raz pierwszy samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie – bezpośrednio i telefonicznie.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Przypominamy że:
1.Podstawową metodą realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie samospis internetowy .
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.
Aby zalogować się do kwestionariusza trzeba wejść na stronę https://spis.gov.pl/.Metoda internetowa polegać będzie na zalogowaniu się w aplikacji jedną z wybranych metod:
• Profil Zaufany
• E-dowód
• Logowanie przy użyciu numeru PESEL
• Logowanie przy użyciu unikalnego kodu mieszkania otrzymanego w liście od Głównego Urzędu Statystycznego
2.W przypadku niemożności dokonania samospisu, organizatorzy dopuszczają możliwość zastosowania metod alternatywnych:
• Wywiad telefoniczny
• Wywiad bezpośredni

 

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.
Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.
Informujemy również, że do wszystkich gospodarstw domowych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wystosował  pismo, w którym zawarte są podstawowe informacje o spisie. Pismo powinno otrzymać każde gospodarstwo domowe.

Pamiętajmy – spis jest obowiązkowy!

Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi. Będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, bycia osobą niepełnosprawną, statusu na rynku pracy, itp.).

Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

 

 

Wasze komentarze

wczoraj, 21 godz temu
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów