[WIDEO] Miliony na projekty gmin i powiatu ząbkowickiego w ramach ZIT

środa, 7.2.2024 15:29 3168 4

W środę 7 lutego  sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia Terytorialnego. Porozumienie określa zasady realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Dla ZIT POF na realizację podejścia terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przeznaczono 551,2 mln złotych. Porozumienie w imieniu Województwa Dolnośląskiego podpisał Wicemarszałek pan Grzegorz Macko z lidererem ZIT-u Burmistrzem Dzierżoniowa panem Dariuszem Kucharskim przy udziale przedstawicieli wszystkich jednostek tworzących ZIT POF (25 gmin i 3 powiaty).

Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT-y służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych.

- Dla gminy Ziębice to ponad 33 miliony na projekty dotyczące między innymi zakupu nowych, zeroemisyjnych autobusów dla uruchomionej w tym roku Ziębickiej Komunikacji Autobusowej, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy drogi rowerowej i infrastruktury towarzyszącej na odcinku Ziębie - Henryków. Na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie znalazła się również budowana hala widowiskowo - sportowa. Dodatkowe środki w wysokości 10 813 560 złotych pozwolą jeszcze w tym roku zakończyć tak ważną dla gminy inwestycję z bardzo dużym udziałem środków zewnętrznych - informuje gmina Ziębice. 

- Wartość wsparcia dla całego ZIT POF (dla powiatów: ząbkowickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego) na projekty zgłoszone już przez samorządy w trybie niekonkurencyjnym wynieść ma ok. 551 mln zł (w tym ok.175 mln zł w ramach EFRR, EFS+ oraz 376 mln zł w ramach FST. Powiat Ząbkowicki otrzyma z tej puli ok. 14 mln zł na wspófinansowanie zgłoszonych projektów niekonkurencyjnych w ramach zawartego Porozumienia Terytorialnego - przekazuje  Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich. 

Z kolei burmistrz Ząbkowic Śląskich, Marcin Orzeszek mówi, że gmina Ząbkowice Śląskie wykorzysta prawie 36 milionów złotych  w ciągu najbliższych trzech lat na realizację zadań inwestycyjnych
- Przebudowa podwórek na ulicy Ciasnej i Traugutta w Ząbkowicach Śląskich
- Przebudowa ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich wraz z budową ścieżki rowerowej
- Przebudowa placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 3
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śląskich
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki
- Budowa farmy fotowoltaicznej do mocy 3 MW dla całej Gminy Ząbkowice Śląskie
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich
- Termomodernizacja budynki Centrum Organizacji Pozarządowych w Ząbkowicach Śląskich
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Gminie Ząbkowice Śląskie
- Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack na obszarze Góry Grochowskiej
- Projekt rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Ząbkowice Śląskie

 

Kilka słów o ZIT POF:

Współpraca 28 jednostek samorządu terytorialnego (JST) z obszaru ziemi dzierżoniowsko-kłodzko- ząbkowickiej rozpoczęła się w 2020 roku. Wówczas samorządowcy zwrócili się do Samorządu Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o określenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i jego granic dla miast Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko i Ząbkowice Śląskie oraz zastosowania dla niego instrumentu terytorialnego w formie ZIT, obejmującego swym zasięgiem 28 JST szczebla gminnego i powiatowego. Na podstawie przekazanych przez JST deklaracji współpracy, Samorząd Województwa Dolnośląskiego określił wstępny kształt instrumentu terytorialnego dla obszaru dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiego, tj. Południowy Obszar Funkcjonalny. Kontynuacją działań podjętych przez 28 samorządowców było podpisanie w dniu 2 października 2020 roku porozumienia określającego zasady współpracy w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Porozumienie stanowiło punkt wyjścia do podjęcia prac dotyczących budowania partnerstwa i współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wspierania realizacji projektów i zdolności do pozyskiwania środków finansowych. 14 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu propozycji wyznaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Jednym z wyznaczonych obszarów jest Południowy Obszar Funkcjonalny, obejmujący swym zasięgiem powiat dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki, a dokładnie 28 JST (25 gmin i 3 powiaty). Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (19 grudnia 2022 r.). Został także zaakceptowany, przez Komisję Europejską, program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDŚ). Oznaczało to, że 28 JST, znajdujących się na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) może ubiegać się o środki w ramach FEDŚ. W dniu 22 maja 2023 r. podpisano porozumienie gminno-powiatowe a Liderem porozumienia została Gmina Miejska Dzierżoniów.Dzięki podpisanemu dzisiaj Porozumieniu Terytorialnemu, ZIT POF będzie mógł rozpocząć realizację projektów strategicznych, które mają realny wpływ na rozwój regionu.

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

kaik czwartek, 08.02.2024 12:44
co tam robi goguś Ząbkowic
hdmi sobota, 10.02.2024 09:58
burmistrz Ząbkowic był w tym towarzystwie zawsze. A...
Pola czwartek, 08.02.2024 11:07
najważniejszego reprezentanta gminy Bardo nie ma? Czy nie raczył przystąpić...
gość czwartek, 08.02.2024 15:17
Bardo przystapiło, a i reprezentant gminy jest.