"Tak" dla egzekucji spółki "Ratuszowe Piwnice"

poniedziałek, 2.10.2023 08:39 1653 4

To kolejny krok do rozwiązania problemu byłego browaru w Ziębicach - tak można skomentować postanowienie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 21 września 2023 r. Na wniosek burmistrza Ziębic została wszczęta egzekucja z nieruchomości browaru w celu przejęcia użytkowania wieczystego, a następnie budynków po byłym browarze.

O przejęciu działki od Skarbu Państwa już informowaliśmy. Temat wywłaszczenia lub egzekucji z prawa użytkowania wieczystego stał się więc kolejnym etapem, który dzięki ubiegłotygodniowej decyzji sądu znajdzie swoje pozytywne zakończenie. Najpierw przeprowadzono rokowania ze spółką (pod wskazany w KRS adres wysyłano propozycję rozliczenia za długi). Do starosty, działającego w imieniu Skarbu Państwa, złożono w kwietniu 2022 roku wniosek o administracyjne wywłaszczenie z prawa użytkowania wieczystego. Procedura administracyjna jest w toku, a spowalnia ją m.in. proces wyznaczania kuratora dla nieobecnych władz spółki (sądy przekazują sobie sprawę, bo mają problem z ustaleniem właściwości). Jednocześnie burmistrz zdecydował o złożeniu wniosku o egzekucję z nieruchomości. I tu okazało się, że ta droga może być szybsza niż wywłaszczenie. Komornik przeprowadził dwukrotną licytację na wniosek wierzyciela, czyli Gminy Ziębice. Po dwóch bezskutecznych licytacjach wierzyciel miał prawo zwrócić się o przejęcie prawa użytkowania wieczystego za długi. Skorzystano z tej opcji - 21 września 2023 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich pozytywnie odniósł się do naszego wniosku i udzielił przybicia na rzecz gminy. Do końca tematu pozostaje jeszcze rozliczenie za budynki. Tu również burmistrz chce skorzystać z możliwości rozliczenia za zaległy podatek od nieruchomości.

Postanowienie sądu jest już prawomocne.

Czytaj także:

Gmina Ziębice chce przebudować browar na mieszkania komunalne

Gmina chce przejąć działkę i rozwiązać problem niszczejących zabudowań ziębickiego browaru

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

nnn poniedziałek, 02.10.2023 09:40
Likwidacja browaru w Ziębicach to lata chyba 70 te .Proszę...
Ziębiczanin poniedziałek, 02.10.2023 11:20
Raczej końcówka `90-tych
nnn poniedziałek, 02.10.2023 12:57
Dzięki za odpowieć
Obywatelka poniedziałek, 02.10.2023 12:12
Chyba 1997