[PREZENTACJA] Burmistrz Ząbkowic Śląskich z absolutorium za 2022 rok

środa, 31.5.2023 13:01 2297 0

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na sesji, która odbyła się 31 maja wyrazili wotum zaufania i udzielili absolutorium burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi z wykonania budżetu za 2022 rok. Burmistrz przedstawił prezentację podsumowującą najważniejsze działania dla rozwoju gminy Ząbkowice Śląskie zrealizowane w 2022 roku. 

 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich, Marcin Orzeszek,  podziękował radnym Rady Miejskiej za udzielone wotum zaufania. Podziękowania skierował także do swoich współpracowników, prezesów, kierowników i dyrektorów jednostek gminy, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

- Dziękuję za cały rok współpracy wszystkim tu państwu obecnym: radnym Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, przede wszystkim za to, że we wszystkich uchwałach staramy się poprawiać jakość życia mieszkańców, rozwijać naszą gminę i zmieniać ją na lepsze. Dziękuję za Państwa otwartość, za dobrą atmosferę panującą przez cały rok. Dziękuję sołtysom za zaangażowanie w społeczność lokalną – bo nasza gmina to także 19 wsi, w których staramy się realizować i realizujemy projekty i inwestycje. Dziękuję moim współpracownikom za ogrom pracy, ale również wszystkim szefom jednostek i pracownikom jednostek oświatowych, komunalnych, centrum sportu i centrum kultury za każde działanie, które prowadzi nas do wspólnego celu: poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasze miasto, nasza gmina są postrzegane z zewnątrz bardzo pozytywnie i możemy naprawdę być zadowoleni z tak pozytywnego odbioru. Dziękuję za kolejny dobry dzień dla gminy Ząbkowice Śląskie.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)