[FOTO] Uroczyste zakończenie klas maturalnych oraz I Bal Absolwentów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach

środa, 4.5.2022 09:50 913 0

W przepięknej sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury 29 kwietnia spotkali się tegoroczni maturzyści, ich rodzice, grono pedagogiczne szkoły oraz zaproszeni goście. Spotkali się, aby się pożegnać. Jeszcze raz podsumować, powspominać i docenić czas ostatnich trzech lub czterech lat.

Owe pożegnanie nie jest smutne; jeżeli ktoś uroni łzę, to tylko ze wzruszenia. Zakończenie nauki w szkole średniej to początek nowych wyzwań, początek nowych zmian. „Wypływając nawet z małego portu, można opłynąć cały świat” – takimi słowami Dyrektor ZSP Ziębice, Joanna Smętkiewicz pożegnała uczniów ostatnich klas naszego „Ceglaka”. Tegorocznych absolwentów żegnali również wychowawcy :  klasy licealnej oraz klas technikum: Danuta Woyciechowska oraz Marek Matkowski i Mariusz Jaźwiec.

Uroczysty apel rozpoczął się od ceremonii przekazania szkolnego sztandaru młodszym kolegom. Ustępujący poczet sztandarowy tworzyli : Adrianna Szaszkiewicz, Andżelika Stefanów i Kewin Kuś z klasy licealnej, realizującej innowacje prawno- policyjną.

Słowa serdecznych życzeń absolwenci wysłuchali od Dyrektora Szkoły – pani Joanny Smętkiewicz, Starosty Powiatu Ząbkowickiego Romana Festera, Burmistrza Ziębic  dr Mariusza Szpilarewicza, Komendanta Powiatowego Policji – podinspektora Piotra Wajdy oraz przewodniczącej Rady Rodziców ZSP Ziębice Beaty Pustułki.

Najwięcej oklasków zebrali najlepsi absolwenci szkoły, którzy otrzymując świadectwo z wyróżnieniem, odebrali również wiele nagród książkowych i rzeczowych.

Starosta Powiatu Ząbkowickiego przekazał nagrody : Martynie Smętkiewicz, Jakubowi Kucharskiemu oraz Adriannie Szaszkiewicz. Członkowie Zarządu Powiatu zostali sponsorami nagrody dla Oliwii Bomby i Amelii Pasoń. Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali świadectwa z biało - czerwonym paskiem.

Burmistrz Ziębic ufundował nagrody dla Łukasza Konior- Nawrockiego i Natalii Marszałek za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską oraz dla Kacpra Szczypkowskiego, ucznia technikum, który uzyskał najwyższą średnią ocen w tym typie szkoły.

Nagród nie szczędziło także Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji ZSP Ziębice. Z rąk przewodniczącej stowarzyszenia, Haliny Czyż, nagrody otrzymały uczennice      o 100% frekwencji w klasie maturalnej, a  były to : Amelia Pasoń oraz Oliwia Bomba. Z kolei za promowanie szkoły w środowisku lokalnym i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku przyznano nagrody: Zuzannie Madej, Oliwii Bombie, Emilii Sanockiej, Martynie Smętkiewicz, Adriannie Szaszkiewicz, Marynie Waligórze i Wiktorowi Łabysowi. 

Szkolne Koło Caritas – Wolontariat Szkolny przyznało nagrodę tegorocznej stypendystce Rady Ministrów, a jednocześnie aktywnej wolontariuszce Martynie Smętkiewicz.

Uhonorowani nagrodami zostali również uczniowie z klasy mundurowej z innowacją prawno - policyjną : Adrianna Szaszkiewicz, Jakub Kucharski, Kewin Kuś, Bartosz Goszczyński, Andżelika Stefanów, Wiktor Łabys, Natalia Biskup oraz Daria Piątkiewicz.

 „Złote pióro” za pracę w redakcji szkolnej gazetki, udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiegooraz wyróżnienie w ogólnopolskich konkursach recytatorskich otrzymała Zuzanna Madej.

Uczniowie realizujący swoje pasje na deskach szkolnego teatru, przygotowujący spektakle i uczestniczący w różnych zajęciach doskonalących ich warsztat, otrzymali nagrody książkowe z rąk opiekunek koła teatralnego : Urszuli Józwiszyn i Elżbiety Sobocińskiej.  Na wyróżnienie w tym miejscu zasługują : Oliwia Bomba i Martyna Smętkiewicz, które rozpoczęły swoją artystyczną przygodę jeszcze jako uczennice gimnazjum i kontynuowały jako licealistki, Zuzanna Madej i Kewin Kuś – odtwórcy głównych ról we wszystkich przedstawieniach, Emilia Sanocka, Martyna Waligóra, Andżelika Stafanów, Adrianna Szaszkiewicz, Natalia Biskup, Wiktoria Hamela, Wiktor Łabys, Łukasz Konior – Nawrocki, Michał Pietrołaj, Jakub Kucharski i Dominik Nogawka – aktorzy i uczestnicy warsztatów teatralnych.

Nie zabrakło pucharów i medali dla najlepszych sportowców opuszczających mury naszej szkoły. Gwiazdy sportu to : Adrianna Szaszkiewicz, Daria Piątkiewicz, AndżelikaStefanów, Kacper Szczypkowski, Łukasz Konior- Nawrocki oraz Kewin Kuś.

 

Uczniowie, a od dziś już absolwenci szkoły, potrafili wyrazić swą wdzięczność pięknym słowem, gestem oraz symbolicznym kwiatem. Część oficjalna tej uroczystości miała wyjątkowo podniosły charakter, ze względu na wieczorowe kreacje uczestników tego wydarzenia.

Już ze świadectwami w rękach (oraz z wieloma nagrodami) tegoroczni absolwenci obejrzeli przygotowaną dla nich część artystyczną. Jak nakazuje tradycja, była to wyjątkowa gala, podczas której przyznawano honorowe „Hipolity”  w różnych kategoriach. Przy dźwiękach fanfarów, w pięknej oprawie i pełnej elegancji, młodsi koledzy wręczali pamiątkowe „statuetki” . Tę część uroczystości przygotowały klasy III loc oraz III TIL             wraz z wychowawcami : panią Sylwią Bernad i panią Elżbietą Siembidą. W zachwyt wprawił zebranych taniec nowoczesny z elementami akrobacji w wykonaniu Petra Bondachuka z Ukrainy, który jest obecnie uczniem ZSP Ziębice. A na koniec - oczekiwany przez absolwentów film z ich udziałem. Film ukazywał ich trzy lub czteroletni pobyt w szkole - często „z ukrytej kamery”.

Wszyscy uczestnicy tej pięknej uroczystości zostali poczęstowani ogromnym tortem.

A potem … już tylko BAL.

Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, nie był to bal na 100 dni przed maturą. Koronawirus wiele w naszym życie przewartościował – przesunął również termin zabawy. Absolwenci i ich rodzice wraz z wychowawcami, zorganizowali Bal Maturzystów. Sala widowiskowa ZCK Ziębice ma elegancki wystrój, więc i nie trudno przygotować w niej wyjątkowy bal. Tradycyjnie na początku balu została odśpiewana przez absolwentów pieśń „Gaudeamus igitur” . Chórzystów do tego występu przygotowali : pani Mariola Siembida  i pan Dariusz Marzewski. Pierwszym tańcem odtańczonym posuwistym krokiem na parkiecie ZCK Ziębice był oczywiście polonez. Układ choreograficzny tego staropolskiego tańca opracował i z uczniami wyćwiczył Marek Matkowski. A potem pląsy, tańce parami i w podgrupach. DJ postarał się, aby tańczyła także cała sala - nieważne czy był to taniec irlandzki, hinduski czy „belgijski”- uczestnicy balu sprostali wszystkim. Niespodzianką na tegorocznym Balu Maturzystów było zatańczenie przez absolwentów wspólnie z wychowawczynią, panią Danutą Woyciechowską, ognistej salsy. Zatańczono kubański taniec w tzw. rueda de casino.  Emocje między tańczącymi były wielkie, taniec wyzwolił wiele radości. Cały układ choreograficzny opracował i salsę prowadził trener tego tańca, Stan Kosnik. W tak szampańskich nastrojach bawili się wszyscy : absolwenci, rodzice  i nauczyciele. Wszyscy do białego rana.

 

ZSP Ziębice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)