[FOTO] Uroczyste otwarcie wyremontowanych ulic: Sudeckiej, Placu Tadeusza Kościuszki i 3 Maja w Złotym Stoku

poniedziałek, 24.1.2022 17:45 5482 8

W poniedziałek 24 stycznia w Złotym Stoku oficjalnie otwarto wyremontowane ulice Sudecką, Plac Tadeusza Kościuszki i 3 Maja. Jak mówiła burmistrz miasta, to ważne inwestycje ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i  ostatnie odcinki dróg wojewódzkich w obrębie Złotego Stoku, które wymagały remontu.

Spotkanie rozpoczęło się przy ulicy Sudeckiej, gdzie o inwestycji mówiła burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk. W swoim wystąpieniu dziękowała obecnym na uroczystości ministrowi KPRM Michałowi Dworczykowi, posłowi Marcinowi Gwoździowi, wicemarszałkowi Grzegorzowi Macko,  dyrektorowi ds. inwestycji DSDIK Mariusz Wawro oraz wykonawcy firmy Eurovia.

Działania na rzecz przebudowy ulicy Sudeckiej   i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku rozpoczęły się pięć lat temu.  Gmina zleciła wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego za 40 000 zł (w tym 20 000 zł dofinansowania), który następnie został przekazany do DSDiK we Wrocławiu w celu kontynuacji realizacji zadania. W 2018 roku DSDiK we Wrocławiu przeprowadziła postępowania przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj, w wyniku których wyłoniła wykonawcę zadania - EUROVIA POLSKA S.A oraz podpisano wiążącą umowę. 

Sumaryczna wartość zadania w związku z uwagami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników Pl. Kościuszki z kostki granitowej wzrosła do 7 659 323,41 zł. Koszty prac realizowanych w zakresie sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz 50% kanalizacji deszczowej finansowane przez gminę Złoty Stok  to 1 898 066,66 zł.

Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki oraz fragmentu ul. Spacerowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Prace przebiegały pod nadzorem archeologicznym, który potwierdził odkrycie na terenie inwestycji reliktów budynku Cesarskiego Urzędu Górniczego oraz reliktów dawnego drewnianego wodociągu.

Po otwarciu ulicy Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki udano się na ulicę 3 Maja.

Przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 390 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego w miejscowości Złoty Stok, ul. 3 Maja realizowana była w dwóch etapach. Dzięki staraniom i zabiegom  burmistrz oraz radnych Rady Miejskiej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła w 2018 roku przetarg na przebudowę odcinka pomiędzy posesją nr 18 a 16a do skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Na przedmiotowym odcinku, w efekcie tych starań wyremontowane zostały również chodniki.

Równolegle zabiegano o kontynuację w/w inwestycji dla pozostałego, ok. 800 metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 390, od km 7+930 do wylotu na Kamieniec Ząbkowicki.

- Był to najbardziej zniszczony odcinek drogi wojewódzkiej, o wąskiej jezdni asfaltowej pozbawiony poboczy, który pomimo cząstkowych remontów, miał wiele nierówności i poruszanie się po nim było utrudnione oraz uciążliwe dla mieszkańców miasta oraz uczestników ruchu drogowego. Jego wyremontowanie łączyłoby dwa wcześniej wyremontowane odcinki oraz całkowicie kończyłoby przebudowę drogi wojewódzkiej nr 390 na terenie Złotego Stoku – przyznaje gmina Złoty Stok.

Jak dodaje urząd, w  2021 roku,  dzięki bardzo dobrej współpracy Grażyny Orczyk, burmistrz Złotego Stoku, wspieranej przez radnych Rady Miejskiej,  Mariusz Wawro –  dyrektora ds. inwestycji  DSDiK, podjął decyzję o wykonaniu długo oczekiwanego remontu odcinka drogi wojewódzkiej. 6 sierpnia ubiegłego roku DSDiK we Wrocławiu wyłoniła wykonawcę, a 12 sierpnia podpisała umowę z EUROVIA POLSKA S. A. Bielany Wrocławskie, na wykonanie remontu części DW 390 w granicach miasta Złoty Stok. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi od budynku 3 Maja 18-20(zjazd na ul. Ogrodową) do przystanku na Kolonii. Dodatkowo oczyszczone zostały rowy, a także ścięte i utwardzone pobocza.

- Bardzo cieszymy się z tej inwestycji-to był ostatni na terenie naszego miasta odcinek drogi wojewódzkiej, który wymagał przebudowy – mówiła burmistrz Grażyna Orczyk.

Przeczytaj komentarze (8)

Komentarze (8)

mieszkaniec wtorek, 25.01.2022 10:22
Te ciężarówki z drewnem, z których jedną fotograf pięknie uchwycił...
mieszkaniec piątek, 28.01.2022 13:45
Ja też tak myślę, że te ciężarowe (śmieciarki też na...
czwartek, 27.01.2022 19:35
sudecka ...trzy dni po odbiorze i znaki poziome razem z...
szpeniores poniedziałek, 24.01.2022 17:57
***** ***
Brawo PIS poniedziałek, 24.01.2022 20:12
D....... boli, oj boli. Tak ?
M środa, 26.01.2022 10:37
Po co zapraszać tego smarka? ***** ***
poniedziałek, 24.01.2022 19:42
a na Sudeckiej jak święte krowy stają pracy dalej nie...
mnm poniedziałek, 24.01.2022 20:09
Pleciesz bez sensu.