[FOTO] Spotkanie noworoczne gminy Złoty Stok w Laskach

poniedziałek, 23.1.2023 15:06 1062 0

Noworoczne spotkanie podsumowujące miniony rok i zapowiadające plany na nadchodzące miesiące jest w gminie Złoty Stok także okazją do podziękowania za współpracę radnym, sołtysom, dyrektorom placówek gminnych i instytucji, organizacjom pozarządowym, władzom lokalnym i rządowym, jak i przedsiębiorcom. W tym roku spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Laskach.

Zebranych przywitała burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk, oraz przewodnicząca Rady Miejskiej, Elżbieta Ruszkowska. Po poczęstunku przygotowanym prze KGW Laski, burmistrz podsumowała pracę samorządu, wykonane inwestycje oraz przedstawiła plany na 2023 rok.

- W 2014 roku, w grudniu, kiedy obejmowałam stanowisko burmistrza, budżet opiewał po stronie wydatków na kwotę 14 milionów złotych. W ubiegłym roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 34 miliony, a po stronie wydatków 45 milionów złotych. Zrealizowaliśmy inwestycje, które wydawały się karkołomne i niemożliwe do zrealizowania. Jednym z najważniejszych zadań była rewitalizacja kościoła poewangelickiego i dostosowanie tego obiektu na cele kulturalne i turystyczne – mówiła Grażyna Orczyk.

Innymi ważnymi inwestycjami były przebudowy i remonty dróg, między innymi ulicy Wiejskiej, Stawowej, Słonecznej, przebudowa mostu nad potokiem Trująca, wybudowanie sieci wodociągowej w Laskach, instalacja nowego oświetlenia na ulicy Sienkiewicza, zrealizowanie kolejnego etapu altany biesiadnej w Wśród rozpoczętych już inwestycji, ale jeszcze nie zakończonych można wymienić choćby przebudowę Parku Miejskiego, czy kanalizowanie sołectwo Błotnica.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)