[FOTO] Ślubowanie radnych i burmistrza, czyli początek kadencji 2024-2029 w Ziębicach

wtorek, 7.5.2024 07:26 1531 1

6 maja odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej, zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu. Sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady poprowadził "radny senior", którym w tej kadencji był  Janusz Sobol. Pierwsze posiedzenie rozpoczęło się od ogłoszenia wyników wyborów oraz wręczenia zaświadczeń nowo wybranym radnym, którego dokonała Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej,  Amelia Sołtysiak. W dalszej kolejności radni złożyli ślubowanie.

Radnymi nowej kadencji zostali:

 • Agata Sobków - wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ziębicach
 • Beata Pustułka - wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
 • Edyta Sopuch - wybrana na Przewodniczącą Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej
 • Jolanta Bednarz
 • Kamila Kocjan
 • Wiesław Sala - wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Mariusz Jaźwiec - wybrany na Przewodniczącego Komisji Budżetowej
 • Jerzy Koprowski - wybrany na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
 • Artur Piekarski - wybrany na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Tomasz Zapotoczny - wybrany na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Marek Kuriata
 • Janusz Sobol
 • Jan Przyszlakiewicz
 •  Mateusz Rynka
 •  Bartłomiej Kąfera.

Następnie Przewodnicząca komisji wyborczej odczytała wyniki wyborów na burmistrza Gminy Ziębice i wręczyła zaświadczenie o wyborze  Mariuszowi Szpilarewiczowi, który uzyskał jeden z najlepszych wyników wyborczych w kraju (87,93 proc. głosujących za wyborem). Burmistrz Mariusz Szpilarewicz złożył ślubowanie w obecności Mieszkańców i Radnych Rady Miejskiej kadencji 2024-2029.

W swoim wystąpieniu podziękował Radnym poprzedniej kadencji, Sołtysom i radom sołeckim, Pracownikom Urzędu Miejskiego i Pracownikom jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, za wspólną pracę, zgodę i porozumienie oraz zrealizowane projekty.

- Nie zawiedziemy Mieszkańców - będziemy robić wszystko, aby nowa kadencja była kadencją wytężonej pracy nad zadaniami i projektami z programu wyborczego i współpracy między burmistrzem, Radą Miejską, Sołtysami i radami sołeckimi oraz Mieszkańcami  - powiedział w swoim przemówieniu rozpoczynającym drugą kadencję burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

mus czwartek, 09.05.2024 23:04
Za stołem Rady sama beznadzieja. Brakuje...