[FOTO] Rozwój Gminy Stoszowice: Inwestowanie w przedsiębiorczość i nowe możliwości

piątek, 22.9.2023 00:00 608

Gmina Stoszowice, z długoletnią historią rolniczą i turystyczną, prężnie kieruje się ku nowym horyzontom rozwoju poprzez budowę drugiego inkubatora w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Inwestycja ta stanowi zarówno szansę na rozwój, jak i wyzwanie dla lokalnych mieszkańców.

 

 

Wójt Gminy Stoszowice, Paweł Gancarz, podkreśla, że projekt ten wymaga zręcznego pogodzenia potrzeb społecznych i lokalnych z długoterminowymi celami gminy. „My jako zespół jesteśmy gotowi na każde wyzwanie, na każde duże przedsięwzięcie” - mówi wójt, zaznaczając determinację całego zespołu gminy w realizacji tego przedsięwzięcia.

Przedsiębiorczość jest kluczowym motorem rozwoju gminy, generując dodatkowe dochody do budżetu i tworząc miejsca pracy. Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach ma przyciągnąć przedsiębiorców z obszarów nowych technologii, auto i elektro mobilności oraz odnawialnych źródeł energii. Gmina, dbając o różnorodne potrzeby, jednocześnie rozwiązuje problemy na różnych skalach, koncentrując się na długofalowych celach rozwojowych.

Gmina Stoszowice z optymizmem wchodzi w nową fazę rozwoju, wierząc w ogromne korzyści, jakie przyniesie budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Katarzyna Ruszkowska, Skarbnik Gminy Stoszowice, podkreśla, że nowa strefa stworzy wiele możliwości dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy znajdą wsparcie w wynajmowanych powierzchniach. To z kolei wpłynie na wzrost dochodów gminy poprzez podatki i czynsze. „Mamy doświadczenie w budowaniu takich obiektów, jakie tutaj widzimy z tyłu. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku pierwszy inkubator przedsiębiorczości, który jest w Budzowie. ” - mówi Katarzyna Ruszkowska, wskazując na udane projekty poprzednich lat.

Dzięki dobrze przygotowanym strukturom organizacyjnym i zasobom ludzkim, gmina jest pewna sukcesu także w przypadku Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach. Wspólne wysiłki w kierunku wspierania przedsiębiorczości przynoszą obiecujące wyniki, kształtując przyszłość gminy i otwierając nowe perspektywy rozwoju dla lokalnej społeczności.

 „Budowa Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.