[FOTO] Powiatowy Dzień Strażaka. Awanse zawodowe i poświęcenie figury św. Floriana

poniedziałek, 23.5.2022 16:07 4165 0

W poniedziałek 23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich miały miejsce uroczystości związane z Dniem Strażaka. Wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie zawodowe oraz poświęcono figurę św. Floriana ufundowaną z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, która stanie przed ząbkowicką komendą.

W swoim wystąpieniu komendant powiatowy PSP, bryg. Tomasz Mądry, nawiązał do 30-lecia powstanie Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich i pierwszych strażaków zatrudnionych w komendzie.

- Na terenie właśnie tego obiektu jako nowo wybudowanej jednostki 1 lipca 1992 roku odbyła się uroczystość mianowania strażaków z Zawodowej Straży Pożarnej na funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego w pierwszej kolejności pozwolę sobie skierować słowa uznania i podziękowania dla emerytowanych strażaków. Wśród was są osoby, które od momentu powołania Państwowej Straży Pożarnej zaczęły realizować zadania nałożone na tę formację. A wiadomo, zmiany, początki są zawsze trudne. To wy przekazywaliście wiedzę, cenne uwagi z działań ratowniczych nowym strażakom zaczynającym służbę. Dlatego, panowie emeryci, pamiętajcie, drzwi tej komendy są zawsze dla was otwarte. Apeluję również do was, abyście podjęli inicjatywę utworzenia koła emerytów przy naszej komendzie - mówił komendant, dodając, że na przestrzeni 30 lat straż pożarna mocno ewaluowała. Nałożono na tę służbę szereg nowych obowiązków, a katalog podejmowanych przez nią działań to nie tylko pożary, ale również walka ze skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja miejscowych zagrożeń poprzez ratownictwo techniczne, medyczne, wysokościowe, poszukiwawczo-ratownicze, wodno-lądowe, chemiczno-ekologiczne, ale i również nauka przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kształcenie jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

Dla upamiętnienia jubileuszu 30 lat Państwowej Straży Pożarnej na terenie  powiatu ząbkowickiego strażacy podjęli inicjatywę i ufundowali figurę patrona strażaków, św. Floriana, która została poświęcona podczas apelu, a następnie  umieszczona na honorowym miejscu przed komendą.

 

AWANSE i ODZNACZENIA:

21 maja 2022 r.,  podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka  we Wrocławiu strażacy z powiatu ząbkowickiego zostali odznaczeni: 

 • Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę– st. kpt. Adam Sołtysiak
 • Złotym Znakiem Związku OSP RP – dh Mariusz Damm z OSP Henryków
 • Medalem honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Marian Przystaś z OSP Henryków

 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21.04.2022 r. odznaczył:

- Srebrnym Krzyżem Zasługi:

 • ogn. Jacka Górowskiego

- Brązowym Krzyżem Zasługi:

 • mł. ogn. Bartłomieja Proroka
 • mł. ogn. Piotra Urbaniaka

- Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę:

 •  asp. Sylwestra Dziatłowicza
 • asp. Waldemara Gnyla
 • mł. asp. Jana Sopucha

Ze względu na przepisy dotyczące trybu wręczania orderów i odznaczeń przyznawanych przez Prezydenta RP. Odznaczenia zostaną wręczone na najbliższej uroczystości z udziałem Wojewody Dolnośląskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 12.04.2022 r. odznaczył:
- Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • st. kpt. Adama Sołtysiaka
 • st. kpt Wojciecha Nazima

- Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • asp. Rafała Sopucha
 • mł. asp. Tomasza Starczynowskiego
 • mł. ogn. Dawida Szczepańczyka

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu  Uchwałą nr 70/P/20 z dnia 4 marca 2020 r. odznaczył:

- Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa :

 • dh. Jarosława Łuczaka
 • dh. Łukasza Płatka
 • dh. Kamila Zębalę

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ząbkowicach Śl. nadało:

- Odznakę Strażak Wzorowy :

 • dh. Jerzemu Mielniczkowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym  Nr 1/2022z dnia 25.04.2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r.

Stopień STARSZEGO ASPIRANTA:

 • asp. Waldemar Gnyl
 • asp. Dariusz Golis

stopień ASPIRANTA :

 • mł. asp. Tomasz Jagła

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu Rozkazem Personalnym Nr WK. 1231.2.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r.

Stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA :

 • ogn. Łukasz Lachowicz
 • ogn. Tomasz Rękawik

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

 • st.sekc. Emil Bajtek
 • st.sekc. Tomasz Obrał
 • st. sekc. Mateusz Rożniatowski
 • st. sekc. Kewin Załoga

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO :

 • sekc. Andrzej Stecyk

stopień SEKCYJNEGO :

 • st. str. Jakub Kizik
 •  st. str. Paweł Soboniak

Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2022 r. wyróżnił  DYPLOMEM za szczególne zaangażowanie w działalność ratowniczo-gaśniczą:

 • st. asp. Dariusza Golisa

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)