[FOTO] Polski Ład dla samorządów - wręczono promesy naszym włodarzom

wtorek, 26.10.2021 08:51 1653 0

W powiecie ząbkowickim przyznano dotacje:

BARDO

 • Budowa Centrum Turystyki Aktywnej 7 909 600 zł

 • Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej 2 791 348,58 zł 

 

CIEPŁOWODY

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice 7 954 200 zł

 • Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej - ul. Szkolna, 57-211 Ciepłowody" 1 060 559 zł 

 

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 • Budowa obiektów zaplecza szatniowo-socjalnego i higieniczno-sanitarnego w ramach zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły 1 374 683,54 zł

 • Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J 8 866 736,32 zł 


STOSZOWICE

 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów. 4 750 000 zł

 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

 • Rewitalizacja zabytkowego Ratusza Miejskiego na potrzeby turystów i mieszkańców
  5 000 000 zł

 

ZIĘBICE

 • Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach 9 400 000 zł

 

ZŁOTY STOK

 • Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku. 9 500 000 zł

 • Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny
  2 465 000 zł

 

POWIAT ZĄBKOWICKI

 • Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt 2 394 992 zł
Dodaj komentarz

Komentarze (0)