[FOTO] Pięciolecie Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

czwartek, 7.10.2021 16:12 1271 0

Złotostocki Uniwersytet Trzeciego wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. Jego inauguracja miała bardzo podniosły charakter ze względu na jubileusz 5-lecia stowarzyszenia.

W Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku spotkali się członkowie Złotostockiego Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz ich przyjaciele z UTW z Paczkowa i Nowej Rudy, a także osoby współpracujące i wspierające uniwersytet, w tym Honorowi Członkowie burmistrz Grażyna Orczyk, jej zastępczyni Mirosława Słowiak oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Ruszkowska, wicestarosta Waldemar Wieja, dyrektor CKiP Edyta Zielonka oraz Piotr Bernat, pełnomocnik rektora PWSZ w Nysie ds. współpracy z UTW.

- Pięć lat temu zaczynaliśmy tworzyć coś z niczego. Inicjatorami założenia uniwersytetu byli Helena i Krzysztof Babisowie. Pamiętam pierwsze spotkanie rozpoznawcze w Urzędzie Miejskim, dyskusję o tym, czy uniwersytet ma być stowarzyszeniem czy organizacją bez osobowości prawnej. Potem spotkania u państwa Babisów w domu, gdzie wykuwaliśmy pomysły na działanie i w końcu zebranie założycielskie. Dwudziestu siedmiu członków założycieli utworzyło w 2016 roku Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – wspominała prezes UTW Cecylia Jureczek, która z powodu choroby nie mogła pojawić się na uroczystości, ale jej słowa zostały przytoczone zebranym.

Przez te pięć lat studenci podejmowali wiele różnorodnych działań, aktywnie włączali się w wydarzenia gminne, nawiązali współpracę międzypokoleniową z uczniami i przedszkolakami. Od początku istnienia władze złotostockiego UTW zabiegały, żeby nazwa „uniwersytet” nie była tylko nazwą.  Patronat naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie nad działaniami UTW zaowocował możliwością podjęcia trzyletnich studiów przez 11 studentów złotostockiego uniwersytetu.

Trudnym czasem dla UTW był czas pandemii, podczas której kontakty zostały ograniczone, pojawił się za to lęk o zdrowie swoje i bliskich.

- Robimy wiele, aby zapobiegać osamotnieniu seniorów, które dotyczy nie tylko osób samotnych. Często wśród bliskich czujemy się samotni, niezrozumiani, spychani na margines lub wykorzystywani –  dodawała Cecylia Jureczek – Jednym z wyzwań, stojących przed naszym uniwersytetem są kompetencje technologiczne w zakresie cyfryzacji. Nie możemy być wykluczeni z powodu braku umiejętności wykorzystania możliwości, jakie daje smartfon czy komputer.  

Burmistrz Grażyna Orczyk składając życzenia, mówiła, że członkowie złotostockiego uniwersytetu są społecznym dobrem gminy Złoty Stok, dziękując za aktywne włączanie się w gminne inicjatywy inicjowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)