[FOTO] Nowa pracownia obrabiarek CNC otwarta w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich

poniedziałek, 11.10.2021 15:02 2132 3

Nową pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) otwarto 11 października  w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich. Na uroczystości obecni byli: Andrzej Łaszczyk– dyrektor działu projektów firmy Abplanalp Sp. z o.o., Wojciech Mackiewicz - regionalny przedstawiciel HAAS na Dolnym Śląsku, przedstawiciele lokalnych pracodawców – Jarosław Kielar - dyrektor zarządzający w firmie KORDAS Sp. z o.o. i Krzysztof Czaja – przedstawiciel firmy Legrand Polska Sp. z o.o.

Otwarcie pracowni połączone było z powiatowym świętem Edukacji Narodowej. Stąd obecność zaproszonych gości: Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Barbary Brulińskiej – starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która nadzoruje szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu ząbkowickiego.

Podczas prezentacji nowych warsztatów wicedyrektor szkoły – Janusz Labok, omówił projekty, które obecnie realizuje szkoła we współpracy z Wydziałem Promocji, Oświaty i Rozwoju. Są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i projekty miękkie, w których podnoszone są kwalifikacje uczniów i nauczycieli.

Roman Kowalczyk, kurator oświaty, w swoim wystąpieniu podziękował za bardzo dobrą ofertę szkoły zawodowej, a także za aktywną współpracę szkoły z organem prowadzącym, której efektem są  inwestycje w najnowocześniejszą infrastrukturę edukacyjną oraz długoletnią tradycję. Nawiązał do słów patrona szkoły, Stanisława Staszica – by „być narodowi użytecznym”. Życzył dyrektorom i nauczycielom zgromadzonym na uroczystości: zdrowia, wielu sukcesów i ambicji.

Z kolei starosta Roman Fester zanim przekazał życzenia dla obecnych na spotkaniu dyrektorów szkół, podkreślił zaangażowanie przedsiębiorców i lokalnych pracodawców we współpracę ze szkołami, a  wręczając nagrody finansowe dla dyrektorów szkół i nauczycieli podziękował za bardzo dobre wyniki matur, egzaminów zawodowych, za dobrą opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Podkreślił również, że:  „szkoły zawodowe na terenie powiatu coraz lepiej wpisują się w potrzeby rynku pracy i dlatego dzisiaj mamy bardzo dobry przykład, kiedy we współpracy z pracodawcami możemy otworzyć kolejną pracownię zawodową”. Podobnie jak kurator oświaty przekazał życzenia dla wszystkich nauczycieli: zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Następnie przy udziale wicestarosty wręczono nagrody finansowe dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki oraz dla wybranych nauczycieli.

Na koniec spotkania dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – Ryszard Pawłowski w sposób szczególny podziękował Janowi Małozięciowi – nauczycielowi ze szkoły – koordynatorowi pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie(CNC) i uczniom, którzy przygotowali pokaz możliwości tych obrabiarek.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

haha wtorek, 12.10.2021 00:09
Tez mam w domu obrabiarke sterowana numerycznie. Daje jej rozne...
Mieszkaniec poniedziałek, 11.10.2021 20:00
Nastepny sukces Wrocławskiej
IS poniedziałek, 11.10.2021 19:01
Gratuluję nowej pracowni. Widać, że szkoła się rozwija. Wszystkim nagrodzonym...