[FOTO] Mieszkańcy Barda upamiętnili ofiary sowieckiego i niemieckiego totalitaryzmu

poniedziałek, 18.9.2023 13:42 199 0

95-lecie powstania Związku Sybiraków oraz 84. rocznica agresji Niemiec i Rosji na Polskę. W Bardzie uczczono pamięć ofiar

Mszą Świętą w intencji ofiar totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego oraz wszystkich poległych za wolność ojczyzny rozpoczęły się niedzielne uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych: Związku Sybiraków, Związku Kombatantów, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku oraz przedstawicielami władz na czele z burmistrzem Krzysztofem Żegańskim, przewodniczącą Barbarą Strzelec, kierownikami jednostek, a także Nadleśnictwem Bardo Śląskie, które reprezentował Marek Kmiecik.

Oprawę muzyczną mszy oraz koncert patriotyczny wykonał zespół Wiolinek. Po złożeniu wiązanek pod pamiątkową tablicą na dziedzińcu bazyliki, uczestnicy udali się do Centrum Seniora na dalszy ciąg uroczystości, gdzie prezes Związku Sybiraków Koło w Bardzie Dariusz Szewczyk opowiedział historię ugrupowania oraz przedstawił jego obecną sytuację. Głos zabrał również obecny proboszcz Bazyliki Mniejszej o. Piotr Wiśniewski, po czym wręczono medale dla sybiraków oraz osób, które swoją działalnością wspierają związek.

Medale otrzymali:
Danuta Leodańska
Danuta Więcek
śp. Kazimierz Bobula
śp. Tadeusz Pyziak
śp. Stefania Kumiszcza
burmistrz Krzysztof Żegański
Nadleśnictwo Bardo Śląskie - Lasy Państwowe
Parafia NMP w Bardzie
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku
Anna Bartkiewicz-Czaja i
Zespół Wiolinek Anima-Cantare.

- Szanowni Państwo, dziś trzeba w zgodzie z historyczną prawdą stwierdzić, że atak Związku Sowieckiego na Polskę nie był rzekomą obroną losu mniejszości narodowych zamieszkujących Rzeczpospolitą, ale cynicznym celem imperialistycznej, antypolskiej polityki Stalina.17 września 1939 r. stał się początkiem dramatu dla setek tysięcy Polaków. Nowa władza, która zajęła zamieszkiwane przez nich tereny kraju, dążyła do tego, aby wynarodowić obywateli polskich. W procesie rusyfikacji Sowieci posługiwali się różnymi metodami. Nie stronili także od terroru i aresztowań. Wreszcie, chcąc ostatecznie zatrzeć ślady polskiej tożsamości narodowej, rozpoczęli masowe deportacje w głąb Związku Sowieckiego. Zabito 111 tysięcy Polaków! - zaznacza UMiG Bardo.

foto - UMiG Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)