[FOTO] Dzień Sołtysa i Sesja Przewodniczących Organów Wykonawczych Jednostek Pomocniczych

piątek, 11.3.2022 14:45 2947 1

Pierwsza tegoroczna sesja Przewodniczących Organów Wykonawczych Jednostek Pomocniczych z terenu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie odbyła się 11 marca 2022 r. na świetlicy w Olbrachcicach Wielkich.

Sesja miała charakter uroczysty – z okazji Dni Sołtysa przypadającego na dzień 11 marca burmistrz Marcin Orzeszek wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Dominikiem złożyli obecnym na sali sołtysom, przewodniczącym rad sołeckich oraz przewodniczącym zarządów osiedli życzenia wraz z podziękowaniami za pracę na rzecz sołectw i całej Gminy Ząbkowice Śląskie. Burmistrz podkreślił, że troska o nasze małe ojczyzny i podejmowanie dobrych inicjatyw ma – szczególnie w tak trudnych czasach – ogromne znaczenie dla naszej przyszłości.

Na sesji poruszony został ważny temat obecnej sytuacji uchodźców przebywających na terenie naszej gminy. Sołtysi zadeklarowali pomoc w zakresie organizacji pobytu rodzin z Ukrainy, których z dnia na dzień przybywa coraz więcej. Na dzień dzisiejszy – 11 marca  - oficjalnie w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich zarejestrowało się 180 uchodźców.

Omówione zostały także inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego – wszystkie zadania w ramach funduszu realizowane są zgodnie z założonym planem.

Burmistrz podziękował wszystkim zgromadzonym za zaangażowanie w pomoc uchodźcom i otwarte serca.

 

UMiG Ząbkowice Śląskie 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Wiesio z Kamieńca sobota, 12.03.2022 22:33
Burmistrz Ząbkowic to ma j....a . Pogodny, otwarty, typowy...