Zostań członkiem Rady Seniorów w Świdnicy

wtorek, 10.5.2022 11:13 327 0

Czy chcesz mieć istotny wpływ na życie seniora w Świdnicy, decydować o sposobie spędzania wolnego czasu? Podpowiedzieć, jak „odciągnąć seniora od telewizora”? Masz pomysły i chęci popracować społecznie? Zostań członkiem Rady Seniorów.

Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. W bieżącym roku kończy się działalność drugiej jej kadencji, dlatego też ogłoszono wybory, które zaplanowano na 7 czerwca br. Odbędą się one o godz. 16.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują z podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec i klubami seniora. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora,
Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

Kandydatem do Rady Seniorów może być osoba, która ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem Świdnicy. Musi także uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić stosowne formularze, które można pobrać:

 z tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
 w Referacie Organizacji Pozarządowych, w budynku przy ul. Długiej 33,
 w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych przy ul. Długiej 33.
Wypełnione druki należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, pokój nr 01 przy ul. Długiej 33 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)