Zobacz, kiedy zakończy się przebudowa dróg na os. Sowim w Bystrzycy Górnej [Foto]

Do końca stycznia br. mają zakończyć się prace związane z przebudową dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna – etap I i II.

Przedmiotem zawartej umowy z firmą FIRMĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ DABRO-BAU Paweł Dąbrowski, z siedzibą w Opoczce jest wykonanie m.in.: kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi, regulacja pionową z zaworów wodociągowych i gazowych, montaż krawężników betonowych na ławach betonowych, wykonanie nawierzchni drogi i wjazdów z kostki betonowej, oczyszczenie i pogłębienie rowów, montaż nowego oświetlenia drogowego w ilości 15 szt.  oraz wymiana 14 szt.  istniejących opraw sodowych.

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 2,6 mln zł., a środki na realizację inwestycji w całości pochodzą z budżetu gminy Świdnica.

Gm. Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)