Złożono projekt uchwały ws. podziału woj. dolnośląskiego na 2 jedn. stat. NUTS 2 oraz utworzenia w woj. zw. metropolitalnego

czwartek, 6.1.2022 11:15 1199 0

Klub Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Bezpartyjni Samorządowcy złożył projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 oraz utworzenia związku metropolitalnego w województwie dolnośląskim. 

Uchwała w galerii zdjęć powyżej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)