Złote Dęby dla zasłużonych

poniedziałek, 27.5.2024 11:02 677 0

Maria Tomaszewska, Leszek Michalak, Marian Dawlewicz, Maciej Wabik oraz Fundacja Babcia i Dziadek dołączyli do grona zasłużonych osób.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która w piątek, 24 maja otwierała tegoroczne Dni Żarowa, burmistrz Przemysław Sikora wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Perzyńskim uhonorowali mieszkańców statuetkami „Złotych Dębów” . Są to najwyższe gminne odznaczenia przyznawane w Żarowie od ponad dwudziestu lat.

 - Odznaczenia „Złote Dęby” są przyznawane zasłużonym mieszkańcom naszej gminy, społecznym działaczom i pasjonatom, zaangażowanym organizatorom, przedstawicielom stowarzyszeń i organizacji funkcjonującym na terenie gminy Żarów. Jesteście Państwo wyjątkowymi osobami w naszym lokalnym środowisku. Wyróżniacie się nie tylko w codziennej pracy zawodowej, ale również działalności społecznej i kulturalnej. Dziękuję Państwu, że wspieracie gminę Żarów i naszych mieszkańców, angażując się jednocześnie w życie społeczne naszej gminy. To dzięki temu możemy wspólnie realizować wiele ważnych projektów oraz przedsięwzięć dla mieszkańców gminy Żarów. Gratuluję i cieszę się, że gmina Żarów ma takich oddanych przyjaciół i społeczników - gratulowali burmistrz Przemysław Sikora i przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Perzyński.

 Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej swoje odznaczenie statuetkę „Maciuś” wręczyła także Młodzieżowa Rada Miejska w Żarowie. Odznaczeniem uhonorowany został były Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak za zaangażowane w sprawy dzieci i młodzieży.

- Jego działania wzbogaciły ofertę edukacyjną i kulturalną naszej gminy, prowadziły do zbudowania nowych więzi i rozwoju młodzieży. Projekt, o którym wszyscy pamiętamy i który tak prężnie był realizowany na terenie naszej gminy „Wakacje Uśmiechu” promujący prawa dziecka i kreatywny rozwój młodzieży. Od początku powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie zawsze wspierał działalność młodych radnych. Dzięki jego pomocy i wsparciu młodzi radni mieli okazję uczestniczenia w międzynarodowych szkoleniach i wyjazdach. Poznali również kulturę innego państwa i nawiązali liczne przyjaźnie, dzięki współpracy z miastem partnerskim Lohmar. Jest także organizatorem rejsów z młodzieżą po zalewie Mietkowskim, promując aktywność sportową wśród najmłodszych. Przez wiele lat wspomagał szeroko pojęty rozwój dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, rozwijał i stwarzał możliwości do wymiany międzynarodowej młodzieży, poprzez zacieśnianie więzi z miastami partnerskimi. Dziękujemy Panu za wieloletnie zaangażowanie w nasze sprawy – dziękował w imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie jej przewodniczący Zygmunt Nizioł.

 Gratulacje na ręce odznaczonych złożyli także zaproszeni goście, wśród których nie brakowało senator RP Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej i radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Roberta Jagły oraz dyrektorów szkół i przedszkola, przedstawicieli instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie naszego miasta, a także laureatów "Złotego Dęba" z poprzednich lat. Zaproszeni goście z okazji święta naszego miasta złożyli także życzenia na ręce burmistrza Przemysława Sikory oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Perzyńskiego.

Dziękujemy także dzieciom z sekcji Kids Dance działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za wspaniały występ artystyczny.

Laureaci „Złotych Dębów" 2024r.:

MARIA TOMASZEWSKA

Radna czterech kadencji, zawsze zaangażowana w sprawy społeczne i otwarta na problemy drugiego człowieka. Sprawując mandat Radnej Rady Miejskiej Żarowa wykazała się efektywną pracą na rzecz społeczności gminnej i lokalnej, zwłaszcza mieszkańców Łażan, Krukowa, Mielęcina, Przyłęgowa i Mikoszowej. Dzięki jej staraniom, zostały wyremontowane świetlice wiejskie oraz place zabaw dla dzieci w tych miejscowościach. W Łażanach zainicjowała remont zabytkowej świątyni, koordynując prace na kolejnych jego etapach. Angażowała się w prace przy pozyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach oraz przy realizacji innych ważnych zadań inwestycyjnych, jak remont dróg przy ul. Polnej i Szkolnej w Łażanach i doprowadzenie kanalizacji sanitarnej. Jest wieloletnią członkinią Koła Gospodyń Wiejskich „Łażanianki” i Stowarzyszenia Miłośników Łażan „Przyjazna Wieś” w Łażanach, czynnie uczestnicząc w pracach tych organizacji i podejmując wraz z innymi członkami inicjatywy w zakresie integracji mieszkańców (m. in. organizacja Dożynek, Dnia Dziecka, warsztaty kulinarne czy różnego rodzaju festyny). Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ucząc najmłodsze dzieci, religii. 

LESZEK MICHALAK

Związany z gminą Żarów od 1990 roku i przez te lata pracy w żarowskim samorządzie odpowiedzialny był za realizację inwestycji w gminie Żarów, w tym strategiczną w tamtym okresie budowę rurociągu tranzytowego. To przedsięwzięcie umożliwiło budowę rurociągów zaopatrujących w wodę wszystkie wsie w gminie Żarów. W 1991 roku został członkiem Społecznego Komitetu Remontu i Modernizacji Szpitala, który miał za zadanie ocalenie placówki przed likwidacją, wykonanie remontu i oddanie obiektu do użytkowania mieszkańcom gminy Żarów. I tak też się stało. To dzięki jego zaangażowaniu od 2015 roku prowadzona jest przyszpitalna poradnia rehabilitacyjna, dofinansowana dla mieszkańców z budżetu gminy Żarów. Znacznie przyczynił się również do powstania w 1995r. Miejskiej Strefy Inwestycyjnej. Było to zalążkiem do projektu, który miał się przekształcić i przekształcił w duży projekt utworzenia parku technologicznego dla przedsiębiorców, najpierw z Japonii, a później z innych krajów. W 2001r. została utworzona podstrefa Żarów WSSE „Invest-Park”, w której w 14 zakładach pracuje ponad 3 tysiące pracowników. Od 2010 roku pełnił funkcję Burmistrza Miasta Żarów. W okresie jego zarządzania gminą powstało wiele inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz oświatowo-sportowych, szczególnie tych najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców, czyli budowy kompleksu basenowego. Jako Burmistrz Miasta Żarów ogromną uwagę zawsze przywiązywał do współpracy z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Jego wielką pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą. Przez lata organizował dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów wakacje na wodzie oraz żeglowanie połączone z nauką zachowania na obiektach wodnych i zasadami bezpieczeństwa. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii pana Funio Kishida za wybitne osiągnięcia w promowaniu przyjaznych stosunków pomiędzy Japonią a krajami z zagranicą. W tym samym roku został również odznaczony odznaką Honorową za zasługi dla praw dziecka. W 2021 roku z rąk ambasadora Japonii Akio Miyajimy odebrał wysokie odznaczenie – Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie z Rozetą w podziękowaniu za pozyskiwanie japońskich inwestorów do Żarowskiej Podstrefy Ekonomicznej. 

FUNDACJA BABCIA I DZIADEK

Od początku swojego funkcjonowania na terenie naszego miasta, to jest od 20216 roku, wspiera osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Zwłaszcza osoby niepełnosprawne oraz wykluczone społecznie. Przekazuje darmowe gorące posiłki do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, z których korzystają potrzebujący mieszkańcy. Dzięki wsparciu, jakie Fundacja przekazała do szkół, placówki wzbogaciły się o nowe komplety wypoczynkowe. Mocno zaangażowała się także w pomoc dla obywateli Ukrainy, od samego początku wybuchu wojny na Ukrainie. Organizowała zbiórki i wysyłała do walczącej Ukrainy wszelkiego rodzaju aparatury i sprzęt medyczny, w tym wózki inwalidzkie, chodziki dla niepełnosprawnych i inne środki opatrunkowe. Na Ukrainę, dzięki pomocy Fundacji, z Żarowa wyjechały także dwa w pełni wyposażone w nowoczesne aparaty USG, odzież, lekarstwa, artykuły spożywcze, koce, śpiwory, samochody Pogotowia Ratunkowego. To szlachetne, że w tak trudnych czas, są organizacje i fundacje, które chcą solidaryzować się z najbardziej potrzebującymi.

MACIEJ WABIK

Jest przedstawicielem Stowarzyszenia Labiryntarium.pl, które prężnie funkcjonuje na terenie naszego miasta, prezentując dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Żarów i okolic. Do najważniejszych projektów, które współtworzył, również z Fundacją Inicjatywa B, należy wymienić: Biblioteka Dziedzictwa, Skrzynka Poczty Historycznej, Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej i Wirtualne Muzeum Ziemi Żarowskiej. To właśnie tutaj można powracać do wspomnień i oglądać tysiące fotografii, które są pozyskiwane, digitalizowane, a następnie publikowane. Można powiedzieć, że historia rzeczywiście Go kręci, a kontakt z lokalną historią jest dla niego wielką pasją i przyjemnością. Dzięki temu My mieszkańcy możemy w łatwy i atrakcyjny sposób poznawać przeszłość miejsca, w którym żyjemy i pracujemy. To również wspaniała promocja gminy Żarów.

MARIAN DAWLEWICZ

Radny Rady Miejskiej dwóch kadencji, pełnił również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużonego dla Miasta Żarowa. Jedną z najważniejszych jego pasji był zawsze sport. Przez 30 lat spełniał się jako zawodnik siatkówki, a swoją sportową przygodę rozpoczął w 1964 roku w klubu sportowym „Zjednoczeni Żarów”. Od 1967 roku był aktywnym zawodnikiem i działaczem w klubie sportowym TKKF „Chemik Żarów”. Gdy na terenie Żarowa powstały korty tenisowe, zajął się uprawianiem tenisa ziemnego. I tak jest do dnia dzisiejszego. Organizuje turnieje tenisa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych mieszkańców naszej gminy, pozostając przy tym aktywnym graczem. Życzliwy, pomocny, a przede wszystkim zawsze chętny do współpracy.

foto - UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)