zDolne Ślązaki z Witoszowa Dolnego

czwartek, 28.3.2024 09:37 215 0

Swoją przygodę z konkursem zDolny Ślązak rozpoczęli jeszcze w październiku ubiegłego roku. Po 3 etapach szczęśliwie dobrnęli do celu i od razu uplasowali się na wysokich lokatach. Dominik Muszewski został laureatem z trzech przedmiotów: fizyki, języka polskiego i matematyki, Kacper Wąsowicz z języka polskiego,  Jacek Kaczmarczyk to finalista z geografii a Stanisław Pawłowski z języka angielskiego.

16 października 2023 rozpoczęła się kolejna edycja dolnośląskich  konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak, która obejmowała 9 osobnych konkursów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Są to konkursy o zasięgu wojewódzkim. Składają się z 3 etapów – eliminacji szkolnych, etapu powiatowego i finału wojewódzkiego. W konkursach mogą brać uczniowie klas 4 – 8.  Każdy z konkursów ma swój regulamin oraz zakres wymagań.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym  wspaniale zaprezentowali się w finale wojewódzkim, uzyskując najwyższe tytuły laureata i finalisty.

  • DOMINIK MUSZEWSKI ZOSTAŁ LAUREATEM Z TRZECH PRZEDMIOTÓW: FIZYKI, JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI.
  • KACPER WĄSOWICZ - ZOSTAŁ LAUREATEM Z JĘZYKA POLSKIEGO
  • JAN KACZMARCZYK - FINALISTA Z GEOGRAFII
  • STANISŁAW PAWŁOWSKI FINALISTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkursy wymagały wysokich umiejętności i wiedzy z poszczególnych przedmiotów, a laureaci są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty oraz są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Finalista konkursu otrzymuje dodatkowe 7 punktów rekrutacyjnych.

UG Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)