komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Piotra, Małgorzaty

Żarowscy radni podnieśli podatki

wtorek, 24.11.2020 13:01 , komentarze: 2 , odsłony: 1016
kategorie artykułu:

Od nowego roku będą obowiązywały nowe stawki podatkowe. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 19 listopada radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Stawki maksymalne na 2021 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki te zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 3,9%. Uzyskane dochody z podatku od nieruchomości pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika - mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku:

1). od gruntów:

a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,99 zł

b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,99 zł

c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,52 zł

d). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,28 zł

2). od budynków lub ich części:

a). mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,85 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 24,84 zł

c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,62 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,06 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,77 zł
f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,37 zł

3). od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Na  sesji Rady Miejskiej radni przyjęli także nowe stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały od 2021 roku. Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2020r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.zarow.pl/2020/222,172,302

 

Wasze komentarze

O mało im
wtorek, 24.11.2020 13:38 autor:
Tak mało
wtorek, 24.11.2020 15:29 autor:
dzisiaj, 1 godz temu
sobota, 16.1.2021 09:24
1
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Mati Autogaz
Mati Autogaz
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D