Żarów w liczbach

poniedziałek, 10.1.2022 08:59 243 0

Żarów w liczbach

Ilu jest mieszkańców? Ile dzieci się urodziło, a ile osób zameldowało? Gmina Żarów przygotowała dane statystyczne za 2021 rok z ewidencji ludności i miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego.

Liczba mieszkańców
Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Żarowie w minionym roku nieznacznie zmalała liczba mieszkańców. Na koniec grudnia 2021 roku ilość stałych mieszkańców gminy wynosiła 11996, w tym 5563 to mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6433. Ilość kobiet w naszej gminie wynosiła 6168 ilość mężczyzn 5828. W tym 2284 osób to osoby niepełnoletnie, z czego 1112 dziewczęta, a 1172 to chłopcy. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje Mrowiny 962 osób, a najmniej Tarnawę 29.

W 2021 roku przyszło na świat 89 nowych mieszkańców, z czego 39 to dziewczynki, a 50 chłopcy. Wydano 780 dowodów osobistych, wprowadzono do nowego systemu ogólnopolskiego „Źródło” 2862 akty stanu cywilnego, wydano 1631 odpisów z aktów stanu cywilnego.

Ruchy migracyjne
W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zameldowano 338 osób, na pobyt czasowy: 44 obywateli Polski i 453 cudzoziemców. Dokonano 119 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 115 na wniosek, 4 wymeldowania z urzędu.

Małżeństwa i rozwody
Liczba małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie wynosiła 46 z czego: 23 to śluby cywilne (w tym 3 poza lokalem USC), 22 wyznaniowe i 1 zawarty zagranicą. Odnotowano 32 rozwody.

Zgony
Do wieczności odeszło 167 osób. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie zarejestrowano 106 zgonów.

Przygotowano na podstawie danych statystycznych z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Foto - UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)