Żarów 2022 w liczbach - dane statystyczne z ewidencji ludności

sobota, 7.1.2023 18:23 372 0

le osób zamieszkuje gminę Żarów? Ile dzieci urodziło się w 2022 roku? Ile osób odeszło do wieczności w minionym roku? Urząd Miejski w Żarowie przygotował  dane statystyczne z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie, które dotyczą 2022 roku.

Liczba mieszkańców

Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Żarowie w minionym roku nieznacznie zmalała liczba mieszkańców. Na koniec grudnia 2022 roku ilość stałych mieszkańców gminy wynosiła 11.914, w tym 5.543 to mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6.371. Ilość kobiet w naszej gminie wynosiła 6.135, ilość mężczyzn 5.779, w tym 2.378 osób to osoby niepełnoletnie, z czego 1.159 dziewczęta, a 1.219 to chłopcy. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje Mrowiny 961 osób, a najmniej Tarnawę 26.

W 2022 roku przyszło na świat 91 nowych mieszkańców, z czego 49 to dziewczynki, a 42 chłopcy. Najpopularniejszymi imionami męskimi były Jakub, Marcel i Antoni, a damskim Laura, Maja i Pola. Najpopularniejszym szpitalem do porodu dzieci był szpital „Latawiec” w Świdnicy.

Wydano 1068 dowodów osobistych, wprowadzono do nowego systemu ogólnopolskiego „Źródło” 1758 aktów stanu cywilnego. Wydano 1270 odpisów aktu stanu cywilnego.

Ruchy migracyjne

W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zameldowano/przemeldowano 255 osób, na pobyt czasowy 28 obywateli Polski i 216 cudzoziemców. Dokonano 70 wymeldowań z pobytu stałego, w tym na wniosek 4 wymeldowania z urzędu.

Małżeństwa

Liczba małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie wynosiła 33, z czego 17 ślubów cywilnych, 10 wyznaniowych i 6 zawartych za granicą. Odnotowano 21 rozwodów.

Zgony

Do wieczności odeszło 150 osób. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie zarejestrowano 98 zgonów.

Przygotowano na podstawie danych statystycznych z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)