komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

piątek, 25 czerwca 2021

Lucji, Wilhelma

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Gminy Świdnica

poniedziałek, 6.7.2020 17:25 , komentarze: 0 , odsłony: 268
kategorie artykułu:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się 9 lipca o godz. 11 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXV sesji.

4. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami.

5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2019.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

2) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdnica na rok szkolny 2020/2021;

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica a Gminą Żarów w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle;

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Gogołowie, stanowiącej działkę nr 220;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pogorzale, stanowiącej działkę nr 201/3;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pogorzale, stanowiącej działkę nr 201/4;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Bojanicach, stanowiącej działkę nr 75 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/65;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/66;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/67;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/68;

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/69;

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/70;

14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/71;

15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/72;

16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/73;

17) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/74;

18) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/75;

19) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/76;

20) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/77;

21) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/78;

22) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/79;

23) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/82;

24) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/83;

25) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/84;

26) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/85;

27) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/86;

28) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/87;

29) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/88;

30) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/89;

31) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bystrzycy Dolnej, stanowiącej działkę nr 177;

32) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bystrzycy Dolnej, stanowiącej działkę nr 176/4;

33) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 90/4;

34) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 90/5;

35) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działkę nr 77/6;

36) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 1124/7;

37) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2020-2027 – załącznik do wglądu w Biurze Rady;

38) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Gminy Świdnica.

8. Zapytania i interpelacje.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Świdnica.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 13 godz temu
wczoraj, 15 godz temu
środa, 23.6.2021 08:45
wtorek, 22.6.2021 13:15
wtorek, 22.6.2021 08:46
wtorek, 22.6.2021 08:45
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica