komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

środa, 22 maja 2019

Heleny, Wieslawy

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej

czwartek, 18.4.2019 14:10 , komentarze: 0 , odsłony: 203
kategorie artykułu:

Informujemy, że VI sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędzie w dniu 24 kwietnia 2019, godz. 16:00 w dużej sali konferencyjnej.

Porządek obrad

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie gminy Strzegom na rok 2019,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019-2029,
  c) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
  d) wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ”,
  e) w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2016-2019.
  f) przyjęcia do realizacji w latach 2019-2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
  g) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzegom oraz określenia granic ich obwodów,
  h) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze gminy Strzegom,
  i) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom,
  j) w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Strzegom.
  k) zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica" 

 6. Informacja o pracach Przewodniczącego między sesjami.

 7. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 8. Zamknięcie sesji.

 

 

Wasze komentarze


wczoraj, 23 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
poniedziałek, 20.5.2019 14:14
poniedziałek, 20.5.2019 14:12
poniedziałek, 20.5.2019 14:10
poniedziałek, 20.5.2019 14:00
poniedziałek, 20.5.2019 09:48
poniedziałek, 20.5.2019 08:58
poniedziałek, 20.5.2019 08:45
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
KOLONIE nad morzem
KOLONIE nad morzem
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Mati Autogaz