komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

czwartek, 21 lutego 2019

Eleonory, Fortunata

Zapowiedź grudniowej sesji

wtorek, 4.12.2018 12:22 , komentarze: 0 , odsłony: 223
kategorie artykułu:

10 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 5. Przyjęcie protokołu Nr I/18 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 23 listopada 2018 r.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018-2026,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2018,
  c) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  d) ustalenia wynagrodzenia burmistrza Strzegomia,
  e) zmian Statutu Gminy Strzegom,
  f) zmieniająca uchwałę Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny,
  g) zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Strzegom,
  h) zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu,
  i) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom,
  j) powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  k) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  l) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  m) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
  o) zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom.

 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej:
  a) wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  b) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  c) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  d) wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

 9. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.

 10. Informacja o pracach przewodniczącego między sesjami.

 11. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

 12. Zamknięcie sesji.

 

 

Wasze komentarze


wczoraj, 17 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
wtorek, 19.2.2019 11:03
wtorek, 19.2.2019 08:37
poniedziałek, 18.2.2019 13:27
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica