Zamknięty UM w Jaworzynie Śl. [GARŚĆ INFORMACJI]

poniedziałek, 16.3.2020 09:43 1421 0

W związku z wprowadzeniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w trosce o zdrowie publiczne informujemy o wprowadzanych następujących ograniczeniach:

Placówki oświatowe:

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty (szkół, przedszkoli, a także żłobków) zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12 i 13 marca w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (wraz z dowozem do szkół). We wskazanym wyżej okresie nie będą również realizowane zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe.
Rodzicom posiadającym, dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. (szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS).


Urząd Miejski:

Dla interesantów do odwołania został zamknięty budynek przy ul. Powstańców 3.
W związku z tym wszystkie niezbędne pisma, wnioski, etc. należy składać w budynku przy ul. Wolności 9.
Od dnia 16 marca zamknięta zostaje również kasa. Płacenie podatków, opłat za odpady i itp. prosimy dokonywać drogą elektroniczną.


Prosimy o dostosowanie się do następujących zaleceń:

- wizyty osobiste ograniczyć do absolutnego minimum,
- przesyłać korespondencję drogą elektroniczną lub pocztową,
- zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną (dane kontaktowe podane na stronie internetowej),
- przed wizytą ustalić telefonicznie czy pracownik zajmujący się sprawą jest obecny,
- korzystać z własnych długopisów/piór.

Samorządowa Przychodnia Zdrowia:

Wprowadzono zmodyfikowane procedury postępowania w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej:

 1. Prosimy o korzystanie z wizyty w przychodni wyłącznie w razie konieczności. Kontakt należy rozpocząć od telefonu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
 2. Uruchamiamy dodatkowe numery telefonów, pod którymi można zlecić wypisanie recepty i w miarę możliwości uzyskać telefoniczną poradę lekarską bez konieczności wizyty w przychodni.
 3. W przypadku koniczności wizyty bardzo prosimy o zgłaszanie się do przychodni wyłącznie na wyznaczone godziny.
 4. Bardzo prosimy o nie przebywanie na terenie przychodni bez absolutnej konieczności.
 5. W przychodni prosimy o podchodzenie do rejestracji pojedynczo a osoby oczekujące o nieprzekraczanie wyraźnie wyznaczonych stref. Osoby przebywające na terenie przychodni upraszane są o utrzymywanie możliwie dużej odległości od innych osób, oraz o nieprowadzenie dyskusji oraz zachowanie ostrożności przy kichaniu, kaszlu itp.
 6. Osoby, które pojawią się w placówce w celu załatwienia spraw, które mogą zostać załatwione bez wizyty będą odsyłane.


Telefony do rejestracji oraz w celu wypisania recepty lub uzyskania porady lekarskiej:

74 85 88 173
74 85 88 895
74 85 63 614
74 85 63 622

Kontakt z SANEPID w Świdnicy:
Nr alarmowy 691 730 274

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna:

Od dnia 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r. wszystkie zajęcia sekcji, zespołów, klubów zainteresowań, kursy oraz warsztaty prowadzone przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej zostają zawieszone.
Analogicznie, w tym samym okresie – od 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r. – Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej oraz jej filie w Starym Jaworowie, Piotrowicach Świdnickich oraz Pastuchowie będą nieczynne dla czytelników. Informujemy ponadto, że w tym okresie terminy zwrotów wypożyczonych książek będą automatycznie przedłużone, nie będą naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek ponad wyznaczony termin.

Odnośnie zaplanowanych imprez:

 • konkurs „Marzanna” i impreza, która miała odbyć się 21 marca 2020 r. – informujemy, że impreza została odwołana, natomiast prace konkursowe można przekazywać organizatorowi do dnia 20 marca 2020 r., do Sekretariatu SOKiBP, ul. Sportowa 1, w godzinach jego pracy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrody zostaną wręczone laureatom po zakończeniu kwarantanny.
 • Jarmark Wielkanocny, który miał odbyć się 5 kwietnia 2020 r. zostaje odwołany. Wielkanocne konkursy plastyczne na najładniejszą palmę wielkanocną, kartkę świąteczną i tradycyjną pisankę wielkanocną zostaną przeprowadzone. Z braku możliwości technicznych oraz ze względów bezpieczeństwa, organizator informuje, że nie przeprowadzi konkursu na babkę wielkanocną.


Świetlice wiejskie i środowiskowe:

Do dnia 31 marca odwołuje się wszystkie zajęcia i spotkania.


Ośrodek Pomocy Społecznej:

Od dnia 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku będzie przyjmował w swojej siedzibie jedynie interesantów w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Pracownicy ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonów:
–    Sekretariat 74-85-84-222
–      Fundusz alimentacyjny 74-84-89-181
–      Świadczenia rodzinne i wychowawcze 74-84-89-464
–      Dodatki mieszkaniowe 74-84-89-645
–      Asystent rodziny 533-460-731
–      Pracownicy socjalni : 74-84-89-130, 74-84-89-362,74-84-89-696
–      Kierownik 74-84-89-747.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski w sprawie przyznania świadczeń realizowanych przez tut. OPS można składać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, bez konieczności wizyty w instytucji.

Kasa w planowane dni wypłat będzie czynna w godzinach od 10 do 15 i jednorazowo na korytarzu nie może przebywać więcej niż 5 osób.

Odwołane będą również konsultacje z psychologami i porady prawne.


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

 1. Ogranicza się załatwianie spraw wod-kan oraz wspólnot mieszkaniowych, tylko do spraw awaryjnych. Zgłaszanie telefonicznie lub na e-mail.
 2. Sprawy związane z administrowaniem cmentarzami, tylko pochówki najlepiej załatwiane za pośrednictwem firm pogrzebowych.
 3. Zawieszenie działalności PSZOK do 31.03.2020r.
 4. Zawiesza się odbywanie zebrań rocznych wspólnot mieszkaniowych.
 5. Kasa od poniedziałku 16 marca będzie nieczynna.


Na stronie internetowej www.zukjaworzyna.pl w zakładkach „jak załatwić sprawę” podane są numery telefonów oraz zostaną dodane e-maile za pomocą których, można będzie się kontaktować i przesyłać dokumenty w sprawach dotyczących poszczególnych działalności ZUK.


Informacje dodatkowe:

Rodzicom posiadającym, dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. (szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS). Także w związku z tym uprawnieniem w jednostkach gminnych mogą wystąpić zwiększone absencje pracowników, co w oczywisty sposób może przełożyć się na terminowość załatwianych spraw, za co z góry przepraszamy.

Podane informacje mogą ulegać częstym zmianom, w zależności od rozwoju sytuacji.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)