Zakończenie ważnego projektu w ZSP w Jaroszowie

wtorek, 13.7.2021 12:34 609 0

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zakończono projekt edukacyjny "Podniesienie-efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00 w klasach VII i VIII szkół Gminy Strzegom.

W ciągu dwóch lat szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 uczniowie z klas siódmych i ósmych ośmiu szkół podstawowych Gminy Strzegom zrealizowali 4440 godzin języka angielskiego na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje językowe.

W ramach projektu szkoły pozyskały sprzęt komputerowy- laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne oraz zestaw pomocy naukowych w postaci fiszek, słowników oraz książek w języku angielskim. Zajęcia dla uczniów odbywały się w nowo powstałych pracowniach językowych stacjonarnie i zdalnie z wykorzystaniem nowoczesnych metod, form i technologii cyfrowych oraz platformy edukacyjnych: Mc Teams, ZOOM, Office 365.

Zajęcia trwały od 1.09.2019 r. do 31.05.2021r. Ostatnie zajęcia dla uczniów zrealizowano 31 maja 2021r. Uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się językiem angielskim, jak również podnieśli swoje kompetencje w zakresie używania nowych technologii informatycznych. Wyćwiczyli podstawowe umiejętności posługiwania się językiem obcym takie jak: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz wzbogacali słownictwo i utrwalali gramatykę. Prócz tradycyjnych fiszek, książek czy płyt z nagraniami nauczyciele wykorzystywali również e-zasoby Internetu.

Wyniki egzaminów zewnętrznych ósmoklasistów w zakresie języka angielskiego potwierdziły wzrost kompetencji językowych we wszystkich szkołach gminy Strzegom.

Projekt był szansą na wyrównanie braków oraz poszerzenie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Umiejętności, w które zostali wyposażeni uczniowie na pewno zostaną przez nich wykorzystane w przyszłości.

Chcemy podkreślić, iż zaangażowanie nauczycieli i systematyczna praca uczniów w ciągu tych dwóch lat przyczyniła się do nawiązania partnerskich relacji miedzy szkołami oraz wpłynęła na spokojny i efektywny przebieg realizacji zadania. Uczniowie nabyli kompetencje z języka angielskiego na wysokim poziomie.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)